Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Údržba historických památek a umělecko-řemeslných artefaktů - seminář

Údržba historických památek a umělecko-řemeslných artefaktů - seminář

Přednášející: Ing. arch. Ondřej Šefců

Anotace: Přednáška pojednává o specifických přístupech k údržbě a ochraně památkového fondu, poukazuje na typické chyby, vhodné postupy, výjimečné postupy a zásady pro ošetření vybraných umělecko-řemeslných děl.

Program: 

  1. Blok – údržba a prohlídka střešního pláště a odvodnění průčelí, časté chyby a vadné detaily, možná řešení,
  2. Blok – údržba a závady výplňových prvků, časté vady, specifika oprav
  3.  Blok – údržba a opravy umělecko-řemeslných prvků, přístup k uměleckým dílů, poučení k průzkumům památek

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 23.9.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. arch. Ondřej Šefců

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 23092021, do poznámky: pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci. Registrace nečlenů je možná od: 13.9.2021

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 60
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0014311 Jan Šulc
2 0011708 Ladislav Krešne
3 0011006 Bohumil Kopřiva
4 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
5 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
6 0006187 Ing. Vladimír Weiss
7 0003372 Ing. Pavel Šlechta
8 0014566 Ing. Bc. Robin Vodák