Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

UKONČENÍ II. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

UKONČENÍ II. BĚHU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

V současné době končí II. běh celoživotního vzdělávání členů ČKAIT vyhlášený Shromážděním delegátů v roce 2004. Jeho ukončení je spojeno také s ohodnocením a potvrzením jeho průběhu pro každého kdo se na rozšíření svého vzdělávání v souladu s programem podílel.
Program předpokládá, že bude pro jeho zhodnocení v souladu s usnesením Shromáždění delegátů použito pouze pozitivní motivace. K vlastní žádosti budou hodnoceni pouze ti členové ČKAIT, kteří se skutečně vzdělávali a kteří mají zájem se touto skutečností prokazovat vůči svým klientům. Význam tohoto osvědčení stoupá s připravovanou novou smlouvou o pojištění. Tam bude zakotvena skutečnost, že pro členy ČKAIT kteří systematicky pečují o své vzdělání je snížena spoluúčast při případné škodní události na částku 5000,- Kč. Jako důkaz právě slouží osvědčení o ukončení II. běhu CŽV.
Pro vyhodnocení druhého byl vypracován a prostřednictvím Z+I bude distribuován jednoduchý formulář se žádostí o vyplnění a předání OK do 31. 12. 2006. Tentýž formulář si můžete stáhnout a po vyplnění je možno jej odeslat do příslušné oblastní kanceláře, rovněž do 31. 12. 2006. Pokud bude žádost podána později obdrží osvědčení v průběhu roku 2007.
Každý kdo splnil kvótu II. běhu CŽV, tj. k 31. 12 .2006 bude mít akcí za 10 kreditů, nebo čestným prohlášením prokáže své vzdělávání v individuální formě, obdrží na Valné hromadě 2007 (resp. při jiné příležitosti) osvědčení o absolvování II. běhu celoživotního vzdělávání. Osvědčení může využít kromě výše zmíněného případu pojištění k propagaci odbornosti i v reklamní dokumentaci své firmy.


Sestavili: Doc.Ing. Alois Materna CSc., Ing.Vladimír Blažek,CSc

25. 10. 2006