Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Umísťování a povolování staveb podle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 416/2009 Sb. podle právní úpravy k 1.1.2020

Umísťování a povolování staveb podle zákona č. 183/2006 Sb. a zákona č. 416/2009 Sb. podle právní úpravy k 1.1.2020

Přednášející:
Mgr. Ilona Šupejová, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
 
 
Anotace:
Formy umisťování a povolování staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a speciální úprava umisťování a povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, podle právní úpravy k 1.1.2020.
 
 
Program:
1) Formy umisťování staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
2) Formy povolování staveb podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb.
3) Zákon č. 416/2009 Sb. – předmět úpravy, pojmy, příslušnost
4) Specifika umisťování a povolování staveb podle zákona č. 416/2009 Sb.
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
29.1.2020
Čas konání:
14:30 – 18:30 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Moderuje:
Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 7
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0013603 Ing. Václav Novák
2 0014159 Ing. Jan Jurčíček
3 0008705 Ing. Vladimír Buchalcev
4 0009294 Ing. Jiří Houda
5 0008236 Miloslav Koubík
6 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
7 0013393 Ing. Martin Vaněk Ph.D.
8 0600890 Ing. Kole Borovski
9 1103388 Libor Pištělák
10 0010664 Petr Jirků
11 0601823 Ing. Petr Molnár
12 0011350 Ing. Jan Soural
13 0007708 Václav Klaboch
14 0012299 Ing. Jiří Velebil
15 0006727 Ing. Vladimír Vávra
16 1103340 Ing. Pavel Vasilenko
17 0013913 Ing. Radka Zámostná
18 1104223 Bc. Pavel Žejdl
19 0012419 Antonín Hegenbart
20 0012892 Ing. Miroslav Kalina
21 0013380 Jindřich Hanzl
22 0011564 Ing. Tomáš Zdražila
23 0011016 Pavel Rozsypal
24 0013751 Ing. Jaroslav Javůrek
25 0012570 Ing. Ondřej Perlinger
26 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
27 0011345 Ing. Drahomír Stroupek
28 0010767 Ing. Marián Múdry
29 0013963 Zdeněk Holub
30 0008374 Ing. David Vávra
31 0009989 Ing. David Kupilík
32 0007917 František Švácha
33 0008905 Ing. David Štrougal
34 0012813 Ing. Pavel Havlena
35 0007533 Jiří Mašek
36 0004817 Pavel Syrový
37 0003372 Ing. Pavel Šlechta
38 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
39 0004316 Ing. Evžen Kučera
40 0010549 Ing. Lukáš Burda
41 0002205 Ing. Václav Doležal
42 0006474 Ing. Milan Železný
43 0000975 František Kábele
44 0006306 Karel Krch
45 0009060 Milan Janeček
46 0007698 Ing. Petr Benda
47 0010230 Ing. Karel Šabršula
48 0011142 Petr Šmejkal
49 0009873 Ing. Antonín Šremer
50 0008793 Ing. Stanislav Staněk
51 0012108 Ing. Ondřej Hilscher
52 0009891 Jiří Kos
53 0006107 Ing. Jiří Bulíček
54 0003818 Ing. Vladimír Havlena
55 0008101 Ing. Vlastimil Štěpán
56 0013764 Luboš Molnár
57 0013336 Ing. Richard Lupoměský
58 0009884 Ing. Iva Plachá
59 0013287 Pavel Fotr
60 0003943 Adolf Plainer
61 0014126 Ing. David Niče
62 1301312 Ing. Petr Neradil
63 0012208 Ing. Pavel Jelínek