Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Upozornění: Novela zákona o ZVZ nabyde účinnosti 16. 7. 2023

Upozornění: Novela zákona o ZVZ nabyde účinnosti 16. 7. 2023

Upozorňujeme, že dne 16. července 2023 nabyde účinnosti novela zákona č. 134/21016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Od uvedeného data se již budou zadávací řízení zahájená po 16. červenci řídit novou právní úpravou.

Cílem novely (zákon č. 166/2023 Sb.) bylo zefektivnění zadávacího procesu a odstranění nadbytečných procesních kroků. Jedná se například o formalizované informování jediného účastníka zadávacího řízení, že byl vybrán, detailní odůvodnění rozhodnutí o námitkách, kterým se vyhovuje, či požadavek na předkládání originálů dokumentů o kvalifikaci nebo např. důslednější vyžadování trestní bezúhonnosti dodavatelů rozšířením i na zjednodušené podlimitní řízení, či posílení elektronizace možností vést, uchovávat a zpřístupňovat dokumentaci o zadávacím řízení v certifikovaném elektronickém nástroji.

 

Podrobné informace uvádí aktualita MMR: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-nabyla