Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Urychlení povolovacích procesů staveb

Urychlení povolovacích procesů staveb

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (zastoupená Ing. Pavlem Křečkem) a Česká komora architektů (zastoupená Ing. arch. Janem Kaslem) se dne 29. 1. 2020 zúčastnila tiskové konference, kterou pořádal na Magistrátu hl. m. Prahy první náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček.
 
Doc. Ing. arch. Petr Hlaváček společně s předsedy profesních komor (ČKAIT a ČKA) připravuje postup, který umožní odborné projednání záměrů a současně s větší vahou do povolovacího procesu zapojí autorizované osoby. AO mají v rámci přípravy dokumentace a jejího projednání klíčovou úlohu a nesou za správnost dokumentace a realizaci plnou odpovědnost.
 
Vítáme Směrnici MHMP, aby autorizovaná osoba mohla sledovat svou práci, i aby se stala účastníkem řízení. Nesouhlasíme s návrhem v připravovaném Stavebním zákonu, že může být AO udělena pokuta do výše 1 mil. Kč,“ sdělil novinářům na Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT.
 
 
Mgr. Soňa Rafajová, mediální manažer ČKAIT, 731 503 285, srafajova@ckait.cz
29. 01. 2020