Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení VHO Jihlava

Usnesení VHO Jihlava

Dne 9.1.2013 proběhla v Gotickém sále Radnice Jihlava Valná hromada oblasti Jihlava. Mezi hosty jsme mohli přivítat jak představitele města a Kraje Vysočina, tak i představitele ČKAIT v čele s předsedou Ing. Pavlem Křečkem a místopředsedou prof.Ing.Aloisem Maternou, CSc.,MBA. Účastníci byli seznámeni s činnosti OK Jihlava za rok 2012 a byl jim předložen plán činnosti na rok 2013. V rámci jednání byli zvoleni delegáti na Shromáždění delegátů 2013. Podrobné informace najdete níže a v příloze.

Usnesení valné hromady ČKAIT – oblasti Jihlava konané dne 9.1.2013

 1. Valná hromada na svém dnešním zasedání schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti OK ČKAIT Jihlava
  2. Plán činnosti OK ČKAIT Jihlava na r. 2013

 2. Valná hromada bere na vědomí:
  1. Informaci předsedy Ing. Pavla Křečka o činnosti komory
  2. Informaci o činnosti DR ČKAIT přednesenou Ing. Holým
  3. Volbu kandidáta Ing. Josefa Kadlece do Dozorčí komise Brno.

 3. Valná hromada ukládá:
  1. Výboru oblasti, aby zajistil plnění plánu činnosti pro r. 2013, vyhodnotil závěry dnešní diskuse, vystoupení účastníků VH a náměty z ní se trvale zabýval.
  2. Výboru oblasti, aby se zabýval připomínkami a podněty členů ČKAIT OK Jihlava.
  3. Valná hromada zvolila delegáty na Shromáždění delegátů konané v Praze dne 16.3.2013: Ing.Bolcek Svatopluk,Honzárek Libor,Ing.Fabík Arnošt, Ing.Vaverka Karel,Ing.Hořejší Pavel,Ing.Musil Zdeněk, náhradníky Ing.Sojka Jaroslav,Ing.Uhlíř František a uložila jim podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT.
11. 01. 2013