Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012

Usnesení z VALNÉ HROMADY 2012
Valná hromada na svém zasedání
1. SCHVALUJE
1.1. Zprávu o činnosti výboru oblasti a oblastní kanceláře Komory za rok 2011 a uplynulé volební období, přednesenou předsedou oblasti ing. Františkem Hladíkem
1.2. Plán činnosti OK ČKAIT na rok 2012
1.3. Rozpočet na r.2012
2. ZVOLILA
2.1. Členy výboru oblasti na 3leté období: Ing.Vladimír Dufek, Ing. František Hladík, Ing. Jaroslav Hodina, Ing. Tomáš Chromý, Ing. Jan Jelínek, Ing. František Konečný, Ing. Radek Lukeš, Ing. Jana Máchová, Pavel Otruba
2.2. Delegáty na Shromáždění delegátů 2012: Ing.Hatáková, Ing.Hladík, Hladíková, Ing.Hodina, Ing.Jelínek, Ing.Kadaně, Ing.Mašek, Otruba, Petr, Ing.Straka a Ing.Tomek. Náhradníky na Shromáždění delegátů 2012: Ing.Bostl, Ing.Chromý, Ing.Schandl
2.3. Kandidáty dozorčí komise: Jiří Pražák Ing.Jana Hatáková
3. BERE NA VĚDOMÍ
3.1. Informace předsedy Komory,
3.2. Informace o jmenovitých činnostech zajišťovaných Komorou,
3.3. Zprávu dozorčí rady
3.4. Informace z vystoupení hostů
4. UKLÁDÁ
4.1. Výboru oblasti zajistit plnění plánu činnosti pro rok 2012 v souladu s Usnesením, vyhodnotit závěry dnešní diskuse.
4.2. Delegátům oblasti zastupovat zájmy oblasti přednesené na této valné hromadě, podpořit hlavní úkoly činnosti ČKAIT
4.3. Výboru oblasti rozvíjet spolupráci s orgány státní správy a místní samosprávy, s odbornými školami v regionu a s partnerskými organizacemi v oblastech společného působení

27. 02. 2012