Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Územní plán Hradce Králové

Územní plán Hradce Králové

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT, OP ČSSI a SPS Hradec Králové

v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

ÚZEMNÍ PLÁN HRADCE KRÁLOVÉ

která se koná v pondělí dne 5. června 2023  od 14.30 hod. v zasedací místnosti v 1. patře budovy Hradeckého stavebního centra, Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

Za účasti: Ing. Adama Záruby, Ph.D.,  náměstka primátorky pro oblast životního prostředí, územního plánování, urbanismu a architektury, památkové péče, Magistrát města Hradec Králové

Přednáší: Ing. Martina Rambousková, vedoucí oddělení územního plánování, odbor hlavního architekta, Magistrát města Hradec Králové

Stručná anotace: Proces pořízení územního plánu – od mezinárodní soutěže v roce 2010 do současnosti

Vstup zdarma!

Akce je hodnocena 1 kreditním bodem

Informace Miroslava Dolanová

hradeckralove@ckait.cz, 724035703

Termín