Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Užití barev na historických objektech - seminář

Užití barev na historických objektech - seminář

Přednášející: Ing. arch. Ondřej Šefců

Anotace: Přednáška pojednává vnímání barev lidskými smysly, jejich působení, historii užívání barev na objektech, způsobech barvení, použitých pigmentech, pojivech, dále o výběru barev a o chybách při stanovení odstínů či aplikaci

Program: 

  1. Blok – psychologie vnímání barev, působení barev, barevné klamy, užití barev v umění,
  2. Blok – historie užití barev v různých slohových etapách a průzkumy barev, stratigrafie, rozvrh na průčelí
  3. Blok – aplikace nátěrů, výběr barev, příprava podkladu, vzorkování,  aplikace, chyby při provádění, pojiva

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 1.2.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský 
 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 01022022, do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíc

Termín
Celková kapacita
68
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0002205 Ing. Václav Doležal
2 0014311 Jan Šulc
3 0008451 Ing. Jiří Plichta
4 0006187 Ing. Vladimír Weiss
5 0100096 Ing. Karel Mikeš