Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Užití barev na historických objektech - seminář

Užití barev na historických objektech - seminář

Přednášející: Ing. arch. Ondřej Šefců

Anotace: Přednáška pojednává vnímání barev lidskými smysly, jejich působení, historii užívání barev na objektech, způsobech barvení, použitých pigmentech, pojivech, dále o výběru barev a o chybách při stanovení odstínů či aplikaci

Program: 

  1. Blok – psychologie vnímání barev, působení barev, barevné klamy, užití barev v umění,
  2. Blok – historie užití barev v různých slohových etapách a průzkumy barev, stratigrafie, rozvrh na průčelí
  3. Blok – aplikace nátěrů, výběr barev, příprava podkladu, vzorkování,  aplikace, chyby při provádění, pojiva

Místo konání: přednášková místnost 1.p.budova ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Datum konání: 1.2.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský 
 

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

 Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem.

 Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 01022022, do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

 

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíc

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 63
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0002205 Ing. Václav Doležal
2 0014311 Jan Šulc
3 0008451 Ing. Jiří Plichta
4 0006187 Ing. Vladimír Weiss
5 0100096 Ing. Karel Mikeš