Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Uznávání odborných kvalifikací po Brexitu

Uznávání odborných kvalifikací po Brexitu

Dne 31. ledna 2020 vystoupila Velká Británie z Evropské unie a začalo takzvané přechodné období, které skončí 31. 12. 2020.

Po dobu přechodného období budou odborné kvalifikace občanů Velké Británie a EU nabyté ve Velké Británii uznávány dle zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznani-odborne-kvalifikace

Po uplynutí přechodného období se na občany Velké Británie tento zákon již nebude vztahovat (pokud nebude uzavřena jiná dohoda mezi EU a Velkou Británií) a bude třeba postupovat prostřednictvím akademického uznávání (tzv. nostrifikace). http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani

Na občany členských zemí EU s kvalifikací nabytou ve Velké Británii před výstupem z EU se bude i nadále vztahovat zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, neboť se jedná o kvalifikaci z členské země EU. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznani-odborne-kvalifikace

V případě, že svoji kvalifikaci získají, až po výstupu Velké Británie z EU se na ně uvedený zákon již nebude vztahovat, neboť jejich kvalifikace nebude nabyta v zemi EU a bude třeba postupovat prostřednictvím akademického uznávání. http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-vzdelani

V průběhu přechodného období by měla být vyjednána dohoda o budoucích vztazích mezi Evropskou unií a Velkou Británií. Způsob vzájemného uznávání odborných kvalifikací bude tedy záležet na nové dohodě. Česká republika by v této oblasti preferovala zachování stávajícícho stavu v co největší možné míře, např. prostřednictvím dohody o přistoupení Velké Británie ke směrnici 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací.


Zdroj: Odbor legislativy MŠMT dne 24. 2. 2020