Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

V. Diskuzní odpoledne k liniovým stavbám JČK (dálnice D3)

V. Diskuzní odpoledne k liniovým stavbám JČK (dálnice D3)

Místo: Aula SPŠ stavební, Resslova 2, České Budějovice

Čas: 14-17 hod.

Program:

13,30-14,00 Prezence účastníků

14,00-14,15 Zahájení a informace o programu (Ing.Pumpr)

14,15-15,00 Informace o průběhu stavby D3 v úseku Č.Budějovice-Třebonín (videoprojekce staveniště z dronu a komentář ke stavebním objektům - Ing. Marian Popluhár)

15,50-16,10 Přestávka, občerstvení

16,10-16,45 Stav mostů na silnicích II. a III.tříd v majetku JČ (Mgr. Škopek)

Akce je v programu CŽV a hodnocena 1 bodem.

Vložné: bezplatně

Odborný garant: Ing. Josef Pumpr, Unie mostařů ČR
Spolupořadatel: OK ČKAIT České Budějovice

 

 

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0101765 Ing. Jan Gucko
2 0102359 Bc. Josef Maroušek
3 0100070 ;Ing. Josef Maroušek
4 0102349 Ján Csizmazia
5 0100871 Ing. Michael Šmucr
6 0102604 Bc. Martin Frdlík
7 0102538 Daniel Šmejkal
8 0101800 Milan Beck
9 0101621 Ing. František Košán
10 0101406 Radim Sladkovský
11 0101446 Ing. Pavel Zeman
12 0100046 Ing. Zdeněk Trávníček
13 0101362 Ing. Jindřich Jileček
14 0102394 Bc. Ondřej Jileček
15 0101562 Jiří Founě
16 0101119 Ing. Jaroslav Švec
17 0100804 Ing. Josef Marek
18 0102600 Ing. Tomáš Kratochvíl