Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady a poruchy šikmých střech

Vady a poruchy šikmých střech

Přednášející:
Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec, člen výboru OK Praha
 
 
Anotace:
Seminář bude obsahovat aktuální informace o technickém řešení plášťů šikmých střech, zateplených i nezateplených, zejména s ohledem na vznik poruchy.
 
 
Program:
1) Použití dronů pro defektoskopii šikmých střech
2) Přehled technických řešení šikmých střech – zateplených x nezateplených
3) Poruchy krovových konstrukcí
4) Poruchy krytin a jejich příslušenství
5) Poruchy zateplovacího systému
6) Poruchy konstrukčních detailů
 
Místo konání:
Dům ČKAIT, posluchárna 1. patro, Sokolská 15, Praha 2
Datum konání:
12.2.2020
Čas konání:
14:00 – 18:00 hod.
Organizační garant:
Ing. Ladislav Bukovský, předseda oblasti Praha
Kontaktní osoba:
Ing. Lenka Wiatrová, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz
 
Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Nabídka teplého a studeného nápoje je v režii výboru OK.
 
Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
70
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 6
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0000836 Pavel Jenčík
2 0007869 Jan Tomeček
3 0602058 Ing. Jaroslav Kosinka
4 0011941 Ing. Michal Drda
5 0010446 Ing. Martin Perlík
6 0012024 Ing. Tomáš Faltus
7 0006802 Ing. Petr Pavlíček
8 0013303 Ing. Otakar Hrdlička
9 0008236 Miloslav Koubík
10 0000260 Ing. Jiří Štěchovský
11 0012942 Ing. Peter Németh
12 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
13 0003240 Ing. Antonín Perný
14 0013130 Bc. Petr Sochora
15 0007371 Ing. Pavel Kuděj
16 0009613 Karel Holub
17 0013395 Ing. Kateřina Mošničková Fürbacherová
18 0011622 Ing. Michal Kopecký
19 0011563 Ing. Vlastimil Bárta
20 0013538 Ing. Jiří Vrtiška
21 0013545 Ing. Vojtěch Šebek
22 0012432 Ing. arch. Tamara Pokorná
23 0011016 Pavel Rozsypal
24 0013322 Ing. Vladimíra Zdvořilá
25 0010502 Ing. Jaroslav Jankovský
26 0013187 Ing. Petr Chovanec
27 0007273 Ing. Michaela Tomanová
28 0008016 Ing. Michal Kaiser
29 0013981 Ing. Jiří Souček
30 0008132 Ing. Jana Urbánková
31 0008730 Karel Říha
32 0013946 Ing. arch. Tomáš Hrdina
33 0003372 Ing. Pavel Šlechta
34 0006106 Ing. Václav Grim
35 0004017 Ing. Božena Rusová
36 0009972 Ing. Ondřej Šnobl
37 0002494 Ing. Pavel Sýkora
38 0004898 Ing. Ladislav Dytrych
39 0000575 Ing. Luboš Rejman
40 0003716 Ing. Martin Růžička
41 0010154 Ing. Jaroslav Zamazal
42 0002049 Jiří Bretšnajdr
43 0013106 Ing. Marian Faktor
44 0003482 Ing. Přemysl Zeman
45 0001957 Ing. František Šůna
46 0003574 Ing. Petr Žítek
47 0000207 Ing. Ivan Horák
48 0000975 František Kábele
49 0001437 Ing. Jan Březina
50 0009747 Ing. Eva Blažejová
51 0007708 Václav Klaboch
52 0009562 Ing. František Bartoš
53 0009639 Ing. Luboš Krejčí CSc.
54 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
55 0011502 Stanislav Bujňáček
56 0003943 Adolf Plainer
57 0009555 Ing. Jaroslav Polívka
58 0008397 Ing. Vít Sekyra
59 0002625 Ing. Klement Neugebauer
60 0011708 Ladislav Krešne
61 0005135 Ing. Michal Ulmajer
62 0001171 Ing. Milan Svoboda
63 0012073 Ing. Štefan Harašta
64 0014311 Jan Šulc