Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady a poruchy staveb - seminář

Vady a poruchy staveb - seminář

SEMINÁŘ ZRUŠEN, náhradní termín druhé pololetí 2021 

Název akce: Vady a poruchy staveb

Termín konání: čtvrtek 13. května 2021 v 9:30 hodin

Místo konání: Fakulta stavební VUT v Brně, Veveří 95

Přednášející: Ing. Pavel Pejchal, CSc., člen výboru oblasti ČKAIT Brno a Ing. Petra Bartoníčková, GrECo International s.r.o., správce pojištění profesní odpovědnosti členů ČKAIT

Počet kreditů: 1

Termín
Celková kapacita
11
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004358 Ing. Pavel Marek
2 1006977 Ing. Tomáš Herman
3 0009069 Ing. František Kačaba
4 1004104 Ing. Zdeněk Chlup
5 1001259 Ing. Jaromír Bartoněk
6 0009600 Ondřej Kopřiva
7 0201611 Ing. Jan Vachulka Ph.D.
8 1006565 Bc. Tomáš Zelinka
9 0013789 Ing. Miloslav Polášek
10 0102494 Ing. Tomáš Čihák
11 0013127 Ing. Marian Vašut MBA