Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady a poruchy v projektové dokumentaci a realizaci

Vady a poruchy v projektové dokumentaci a realizaci

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU POŘÁDANOU OK ČKAIT a OP ČSSI Hradec Králové

v rámci programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT

VADY A PORUCHY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI A REALIZACI,

ZÁCHRANNÉ PRÁCE NA PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTECH

která se koná

v pondělí dne 7. listopadu 2022 od 14.30 hod.

v zasedací místnosti v 1. patře budovy

Hradeckého stavebního centra,

Jižní 870, Hradec Králové, Slezské Předměstí

http://najisto.centrum.cz/31283/hradecke-stavebni-centrum-as/#utm_source=search.centrum.cz&utm_medium=onebox-

2.0

Přednáší

 Ing. Jan Chaloupský

autorizovaný inženýr

  statika a dynamika staveb, geotechnika, pozemní stavby

 

Vstup zdarma bez předchozího přihlášení

Akce je akreditovaná 1 bodem

Termín