Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vady při navrhování a provádění staveb - seminář

Vady při navrhování a provádění staveb - seminář

Přednášející: Ing. Čeněk Kadlec

Anotace: Přednáška je zaměřena na ukázku nejčastějších vad při zpracování PD a vad při  provádění stavby s grafickými a textovými ukázkami zobecňujícími pochybení, kterých se účastníci výstavby v procesu přípravy, navrhování a provádění stavby dopouštějí. Součástí přednášky jsou ukázky fotodokumentace vadného plnění.

Program:

  1. Úvod
  2. Příprava a navrhování staveb a úloha stavebníka a projektanta
  3. Vady a nedostatky dokumentace staveb
  4. Provádění staveb a úloha stavbyvedoucího
  5. Vady při provádění staveb
  6. Ukázky chyb při navrhování staveb
  7. Fotodokumentace vad a poruch při provádění staveb  

Místo konání: Budova ČKAIT, Praha 2, Sokolská 15, 1. patro

Datum konání: 9.6.2022

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Akce je akreditována v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast je ohodnocena 1 kreditním bodem.

Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT vstup zpoplatněn 800kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 09062022 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě a vaše fakturační údaje zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíc.

Termín
Celková kapacita
68
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 61
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0301460 Bc. Lukáš Sháněl
2 0012132 Ing. Ota Špinka Ph.D.
3 0009926 Ing. Václav Stříbrský
4 0010938 Ing. Květa Bauerová
5 0009183 Ing. Pavel Minář
6 0014898 Ing. Lucie Suková
7 0009146 Tomáš Náhlovský