Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno

Název akce: Valná hromada oblasti ČKAIT Brno

Termín konání: čtvrtek 8. února 2024 od 15 hodin

Místo konání: kongresový sál hotelu Avanti, Střední 61, Brno

Program: 

 1. Prezence 14.00–15.00 hod.
 2. Zahájení a přivítání hostů v 15.00 hod.
 3. Volba komisí: mandátové, volební, návrhové
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření oblasti ČKAIT Brno v roce 2023
 5. Zpráva Dozorčí rady ČKAIT
 6. Dotazy a schválení zpráv
 7. Zpráva předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
 8. Vystoupení čestných hostů
 9. Zpráva mandátové a volební komise
 10. Volba členů do výboru oblasti Brno
 11. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT, které proběhne 19. října 2024 v Praze
 12. Zpráva o pojištění autorizovaných osob
 13. Diskuse
 14. Návrh, projednání a schválení usnesení VHO Brno 2024
 15. Závěr
 16. Společenská část, bufet, rozloučení s hosty

Kompletní pozvánka s programem, která je i přílohou tištěného časopisu Z+i 6/2023, je v příloze.  

Termín
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1003770 doc. Ing. Aleš Rubina Ph.D.
2 1005507 Ing. David Bečkovský Ph.D.
3 1005155 Ing. Martin Deutsch Ph.D.
4 1000078 Ing. František Mráz
5 1006935 Ing. Jiří Hodaň
6 1004832 Ing. Tomáš Jakl
7 1003570 Ing. Rostislav Pokorný
8 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
9 1004391 Ing. Patrik Štancl Ph.D.
10 1006926 Ing. František Vychodil
11 1004746 Ing. Dominik Adler
12 1005496 Ing. Josef Čech Ph.D.
13 1001007 Ing. Aleš Čeleda
14 0102554 Ing. Michal Haman
15 1003005 Ing. Petr Zukal
16 1000040 Ing. Zdeněk Žabička
17 1004009 Ing. Marek Šulák
18 1003135 Ing. Antonín Kubín
19 1000265 Ing. Jiří Skyva
20 1002628 Lubomír Daníček
21 1001248 prof. Ing. Josef Chybík CSc.
22 1003372 doc. Ing. Pavel Schmid Ph.D.
23 1005260 prof. Ing. Milan Ostrý Ph.D.
24 1004562 Ing. Petr Zouhar
25 1102443 Zbyněk Sokol
26 1005146 RNDr. Ivan Poul Ph.D.
27 1005691 Ing. Pavel Mertlík
28 1002302 Ing. Pavel Pejchal CSc.
29 1000008 prof. Ing. Leonard Hobst CSc.
30 1000099 Zdeněk Kohoutek
31 1002452 Ing. Milan Zemánek
32 1004315 Ing. Ivana Minářová
33 1002723 Ing. Jaroslav Kmínek
34 1001516 Věra Kmínková
35 1003391 Ing. Roman Kulíšek
36 0007734 Ing. Jan Kamarád
37 1006748 Ing. Tomáš Mansbart
38 1003186 Ing. Josef Březina
39 1007629 Ing. Jan Vystrčil
40 1004489 Ing. Táňa Švecová
41 1007449 Ing. Marie Kudělková
42 1005524 Ing. Radim Sikora
43 1002522 Ing. Zbyněk Holátko
44 1002845 Ing. Bc. Tomáš Saňka
45 1000512 Ing. Pavel Minařík
46 1000038 Ing. Ladislav Všetečka
47 1002284 Ing. Karen Kylbergerová
48 1001324 Ing. Luděk Smolka
49 1004252 Ing. Ivan Koudelka
50 1004530 Ing. Josef Vaškovič
51 1007501 Ing. František Vlach Ph.D.
52 1001112 Mgr. Jana Zemanová
53 1002599 Ing. Zdeněk Mališka
54 1003026 Ing. Jan Kalenda
55 1005348 Ing. Pavel Říha
56 1000247 Ing. Jaroslav Novotný
57 1007193 Ing. Jiří Sedlář MBA
58 1002648 Ing. Tomáš Lujka
59 1001243 Ing. Pavel Kaderka
60 1003918 Ing. Radim Kobza
61 1002472 Ing. Josef Janíček
62 1001434 Ing. Jiří Nováček
63 1004488 Ing. Martin Němec
64 1000012 doc. Ing. Jaroslav Jícha CSc.
65 1005529 Ing. Pavel Zejda Ph.D.
66 1002147 Ing. Svatava Henková CSc.
67 1000204 Ing. Karel Pelikán
68 1001921 Karel Ševčík
69 1007500 Ing. František Vajkay Ph.D.
70 1003672 Bohumír Štrof
71 1003558 Libor Piták
72 1005481 Ing. Lukáš Daněk Ph.D.
73 1004897 Ing. David Lapčík
74 1001193 prof. Ing. Miloslav Novotný CSc.
75 1003093 Ing. Rostislav Bílek
76 1002874 Ing. Vladimír Wolf
77 1004118 Mgr. Petr Vlček
78 1003302 Ing. Pavel Binka
79 1007133 Ing. Radim Kučera
80 1003618 Ing. Ivan Kučera
81 1001951 Ing. Jiří Eibel
82 1003776 Ing. Jan Sojka
83 1007618 Ing. Ondřej Nespěšný
84 1000433 Ing. Pavel Vašíček
85 1000434 Ing. Petr Vašíček
86 1001837 Miroslav Churý
87 1002158 doc. Ing. Jan Pavlíček CSc.
88 1000923 Ing. Milan Pacák
89 1007617 Ing. Filip Neuwirth
90 1005506 Ing. Jana Krupicová Ph.D.
91 1003443 Ing. Karel Pukl
92 1003149 Ing. Jiří Červínek
93 1003462 Mgr. Ing. Jaromír Hladký
94 1001261 Ing. Jan Steinmann
95 1001489 Ing. Jiří Prokop
96 1001278 Ing. Jan Nykl
97 0004761 Ing. Dagmar Nyklová
98 1005459 Ing. Adam Zmuda
99 1001148 Ing. Jan Dufek
100 1000960 doc. Ing. Milan Vlček CSc.
101 1001199 Ing. Jaroslav Blažek
102 1001123 Ing. Rostislav Jeneš
103 1300724 Ing. Ludvík Vysloužil
104 1003716 Ing. Josef Nerušil
105 1002562 Ing. Petr Mičunek
106 1000073 Ing. Vladimír Čech
107 1002191 Ing. Jiří Maršálek
108 1003286 Ing. Bořek Čerbák
109 1003209 Ing. Jaromír Jaroš
110 1301277 Ing. Marek Novoměstský
111 1006182 Ing. Ivo Podracký
112 1005844 Ing. Roman Krupica
113 1000013 Ing. arch. Vladimír Klajmon
114 1002148 Ing. Milan Kříž
115 1004888 David Balada
116 1006672 Ing. Radim Holub
117 1001385 Ing. Marie Sedláčková CSc.
118 1004503 Ing. Karel Šuhajda Ph.D.
119 1000379 Ing. Petr Surý
120 1001571 Ing. Jiří Konicar
121 1005450 Ing. Oldřich Tomíček Ph.D.
122 1003141 Ing. Zdeněk Hrubý
123 1007561 doc. Ing. Tomáš Vymazal Ph.D.
124 1003364 doc. Ing. Jiří Hirš CSc.
125 1002985 Ing. Miroslava Minářová
126 1006938 Ing. Pavel Tkáč
127 1001908 Ing. Eva Janáčková