Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno 2021

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno 2021

Původní termín 21. ledna 2021 je ZRUŠEN vzhledem k aktuálním vládním protiepidemickým opatřením. O novém termínu Vás budeme informovat. Sledujte webové stránky ČKAIT.

Místo konání: v konferenčním sále A Kongresového centra Veletrhů Brno, a.s., Výstaviště 1

P R O G R A M:

 1. Prezence 14-15 h
 2. Zahájení a přivítání hostů v 15 h
 3. Volba komisí: mandátové, volební, návrhové
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření oblasti ČKAIT Brno v roce 2020
 5. Zpráva Dozorčí rady ČKAIT
 6. Dotazy a schválení zpráv
 7. Zpráva předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
 8. Vystoupení čestných hostů
 9. Zpráva mandátové a volební komise
 10. Volby členů do výboru oblasti Brno
 11. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT, které proběhne dne 27.3.2021 v Praze
 12. Zpráva pojišťovacího makléře GrECo
 13. Diskuse
 14. Návrh, projednání a schválení usnesení VHO Brno 2021
 15. Závěr, rozloučení s hosty

 

Termín
Celková kapacita
13
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006475 Ing. Libor Kožik
2 1002628 Lubomír Daníček
3 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
4 1001878 Ing. Vladimír Lederer
5 1004197 Ing. Rostislav Ježek
6 1006672 Ing. Radim Holub
7 1001033 Zbyněk Dočkal
8 1300054 Ing. Vladimír Jašek
9 1000649 Ing. Jan Hlavatý
10 1002175 Ing. Jana Hlavatá
11 1003639 Ing. Daniela Janevová
12 1004888 David Balada
13 1005919 Ing. Petr Mičunek