Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno 2021

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno 2021

Původní termín 21. ledna 2021 byl ZRUŠEN vzhledem k vládním protiepidemickým opatřením. Náhradní termín je stanoven na středu 23. června 2021. V případě nepříznivé hygienicko - epidemiologické situace bude termín valné hromady zrušen a bude stanoven nový termín jejího konání. K 31.5.2021 je pro možnost účasti třeba dodržet tyto podmínky: mimořádná a ochranná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR. U prezence bude kontrola potvrzení stanovených podmínek. Pro případ POC samotestování doložte výsledek čestným prohlášením s fotografií testu.

Místo konání: v konferenčním sále A Kongresového centra Veletrhů Brno, a.s., Výstaviště 1

P R O G R A M:

 1. Prezence 14-15 h
 2. Zahájení a přivítání hostů v 15 h
 3. Volba komisí: mandátové, volební, návrhové
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření oblasti ČKAIT Brno v roce 2020
 5. Zpráva Dozorčí rady ČKAIT
 6. Dotazy a schválení zpráv
 7. Zpráva předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
 8. Vystoupení čestných hostů
 9. Zpráva mandátové a volební komise
 10. Volby členů do výboru oblasti Brno
 11. Volba delegátů a náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT, které proběhne dne 2.10.2021 v Praze
 12. Zpráva pojišťovacího makléře GrECo
 13. Diskuse
 14. Návrh, projednání a schválení usnesení VHO Brno 2021
 15. Závěr, rozloučení s hosty

 

Termín
Celková kapacita
100
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 27
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1006475 Ing. Libor Kožik
2 1002628 Lubomír Daníček
3 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
4 1001878 Ing. Vladimír Lederer
5 1004197 N1004197Ing. Rostislav Ježek
6 1006672 Ing. Radim Holub
7 1001033 Zbyněk Dočkal
8 1300054 Ing. Vladimír Jašek
9 1004888 David Balada
10 1005919 Ing. Petr Mičunek
11 1001243 Ing. Pavel Kaderka
12 1000265 Ing. Jiří Skyva
13 1004102 Ing. Oldřich Štarha
14 1005691 Ing. Pavel Mertlík
15 1003716 Ing. Josef Nerušil
16 1003372 doc. Ing. Pavel Schmid Ph.D.
17 1004315 Ing. Ivana Minářová
18 1000923 Ing. Milan Pacák
19 1005870 Ing. Petr Andrys
20 1007087 Ing. Petr Komínek
21 1003770 doc. Ing. Aleš Rubina Ph.D.
22 1000204 Ing. Karel Pelikán
23 1001148 Ing. Jan Dufek
24 1004009 Ing. Marek Šulák
25 1005507 Ing. David Bečkovský Ph.D.
26 1005155 Ing. Martin Deutsch Ph.D.
27 1004503 Ing. Karel Šuhajda Ph.D.
28 1007133 Ing. Radim Kučera
29 1006706 Ing. Martin Trčka
30 1001248 prof. Ing. Josef Chybík CSc.
31 1002845 Ing. Bc. Tomáš Saňka
32 1006570 Ing. Pavel Kříž Ph.D.
33 1005116 Ing. Zdeněk Bohátka
34 1001434 Ing. Jiří Nováček
35 1002302 Ing. Pavel Pejchal CSc.
36 1000078 Ing. František Mráz
37 1000324 Ing. Josef Luňáček
38 1000038 Ing. Ladislav Všetečka
39 1001193 prof. Ing. Miloslav Novotný CSc.
40 1003918 Ing. Radim Kobza
41 1001112 Mgr. Jana Zemanová
42 1007128 Ing. et Ing. Jakub Dohnal
43 1000034 Ing.arch. Zdena Umlášková
44 1002472 Ing. Josef Janíček
45 1004161 doc. Ing. Ladislav Klusáček CSc.
46 1002158 doc.Ing. Jan Pavlíček CSc.
47 1000027 Ing. Ladislav Schwarz
48 1001883 doc. Ing. Karel Zlatuška CSc.
49 1000002 Ing. Jiří Bajer
50 1001123 Ing. Rostislav Jeneš
51 1006611 Jakub Sladkovský
52 1006748 Ing. Tomáš Mansbart
53 1301296 Ing. Vítězslav Pevný
54 1003209 Ing. Jaromír Jaroš
55 1000947 Ing. František Peléšek
56 1003149 Ing. Jiří Červínek
57 0007734 Ing. Jan Kamarád
58 1002986 Ing. Pavel Sobol
59 1002148 Ing. Milan Kříž
60 1000247 Ing. Jaroslav Novotný
61 1001385 Ing. Marie Sedláčková CSc.
62 1000099 Zdeněk Kohoutek
63 1000012 doc.Ing. Jaroslav Jícha CSc.
64 1006423 Ing. Ondřej Machač
65 1004832 Ing. Tomáš Jakl
66 1002132 Ing. Jiří Široký
67 1003580 Ing. Michal Kolařík
68 1001261 Ing. Jan Steinmann
69 1002065 Ing. Jiří Bořecký
70 1002927 Ing. Miloslav Šipka
71 1005450 Ing. Oldřich Tomíček Ph.D.
72 1006747 Ing. Pavel Janás
73 1003141 Ing. Zdeněk Hrubý