Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno 2022

Valná hromada oblasti ČKAIT Brno 2022

TERMÍN 27.1.2022 ZRUŠEN, plánovaný je nový termín 24.3.2022. Možnost přihlášení a program je uveřejněn v termínové listině. Nová pozvánka s programem bude rozeslána.

Název akce: Valná hromada oblasti ČKAIT Brno

Termín konání: čtvrtek 27. ledna 2022 v 15 h (Změna termínu v závislosti na aktuálních protiepidemických opatřeních je vyhrazena. Sledujte webové stránky ČKAIT.)

Místo konání: konferenční sál MORAVA v Pavilonu A v areálu Veletrhů Brno, a.s., Výstaviště 1

Pozvánka s programem je přiložena k této zprávě. V tištěné podobě je přílohou časopisu Z+i č. 6/2021.

Termín
Celková kapacita
43
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1000012 doc. Ing. Jaroslav Jícha CSc.
2 1000040 Ing. Zdeněk Žabička
3 1006935 Ing. Jiří Hodaň
4 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
5 1003149 Ing. Jiří Červínek
6 1000038 Ing. Ladislav Všetečka
7 1000433 Ing. Pavel Vašíček
8 1000434 Ing. Petr Vašíček
9 1002191 Ing. Jiří Maršálek
10 1000027 Ing. Ladislav Schwarz
11 1004340 Ing. Zdeněk Doležel
12 1001112 Mgr. Jana Zemanová
13 1005691 Ing. Pavel Mertlík
14 1001148 Ing. Jan Dufek
15 1005626 Ing. Lukáš Staněk
16 1001434 Ing. Jiří Nováček
17 1002263 Mgr. Petr Lízal CSc.
18 1007293 Ing. Petr Pelikán Ph.D.
19 1004197 N1004197Ing. Rostislav Ježek
20 1001033 Zbyněk Dočkal
21 1003580 Ing. Michal Kolařík
22 1007317 Ing. Jana Bartlová
23 1000247 Ing. Jaroslav Novotný
24 1003918 Ing. Radim Kobza
25 1006210 Ing. Radoslav Ulrich
26 1003334 Ing. Bohumil Synek
27 1000960 doc. Ing. Milan Vlček CSc.
28 1000034 Ing.arch. Zdena Umlášková
29 1001489 Ing. Jiří Prokop
30 1000010 Ing. Radoslav Holý
31 1004832 Ing. Tomáš Jakl
32 1001248 prof. Ing. Josef Chybík CSc.
33 1005496 Ing. Josef Čech Ph.D.
34 1000008 prof. Ing. Leonard Hobst CSc.
35 1005116 Ing. Zdeněk Bohátka
36 1004161 doc. Ing. Ladislav Klusáček CSc.
37 1000947 Ing. František Peléšek
38 1300054 Ing. Vladimír Jašek
39 1002599 Ing. Zdeněk Mališka
40 1003770 doc. Ing. Aleš Rubina Ph.D.
41 1004315 Ing. Ivana Minářová
42 1003672 Bohumír Štrof
43 1002148 Ing. Milan Kříž