Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti ČKAIT České Budějovice

Valná hromada oblasti ČKAIT České Budějovice

Termín: 1.3.2023 – středa
Čas:     14.00 – 17.00 hod.
Místo:   Clarion Congress Hotel Č. Budějovice, Pražská třída 14

Prezence 13.30-14.00 hod. 

Program

 1. Zahájení a schválení programu jednání valné hromady
 2. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 3. Zpráva předsedy oblasti k: činnosti za rok 2022

                        návrhu plánu činnosti na r.2023 včetně rozpočtu

 1. Vystoupení předsedy ČKAIT + předání pamětních medailí
 2. Zpráva dozorčí rady ČKAIT
 3. Diskuse k předneseným zprávám + vystoupení hostů
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Volba delegátů na shromáždění delegátů a náhradníků
 6. Nominace kandidátů do orgánů ČKAIT (Představenstvo, Dozorčí rada, Stavovský soud)
 7. Vystoupení hostů
 8. Zpráva volební komise
 9. Diskuze
 10. Usnesení valné hromady
 11. Závěr
Termín