Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj

 POZVÁNKA

na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Karlovy Vary

v úterý 21. února 2023 od 14.00 hodin

ve společenském sálu Krajské knihovny, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary

Prezence od 13.00 hodin

 

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT registrovaní v OK Karlovy Vary.

Dále jsou zváni hosté ze státní správy a samosprávy, poslanci, senátoři, představitelé odborných škol a zástupci partnerských profesních organizací.

Návrh programu:

 1. Zahájení, uvítání hostů a schválení programu jednání
 2. Předání pamětních medailí vydaných při příležitosti 30 let ČKAIT
 3. Volby komisí – mandátové, návrhové a volební
 4. Vystoupení hostů
 5. Zpráva zástupce předsedy výboru Oblasti ČKAIT Karlovy Vary o činnosti v roce 2022
 6. Návrh plánu činnosti výboru Oblasti na rok 2023
 7. Informace předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka o činnosti ČKAIT v roce 2022
 8. Zpráva Dozorčí rady ČKAIT o kontrole oblastní kanceláře, o kontrole činnosti výboru oblasti a o činnosti DR a DK v roce 2022
 9. Vystoupení ředitele kanceláře ČKAIT Ing. Radka Hnízdila, Ph.D.
 10. Zpráva mandátové komise
 11. Dovolba členů výboru oblasti a volba delegátů a jejich náhradníků na Shromáždění delegátů v roce 2023
 12. Nominace členů oblasti Karlovy Vary do Představenstva ČKAIT, Dozorčí rady ČKAIT a Stavovského soudu ČKAIT
 13. Vystoupení pojišťovacího makléře
 14. Zpráva volební komise
 15. Diskuse
 16. Přijetí usnesení Valné hromady OK ČKAIT v Karlových Varech
 17. Závěr

 

V předsálí bude výstava a prodej knih za snížené ceny, které jsou stanoveny pouze pro účastníky valných hromad.

 

Po ukončení oficiálního programu Vás zveme na tradiční raut.

 

 

V Karlových Varech dne 20. ledna 2023

                                                                                                            Ing. Pavel Pospíšil, v. r.

zástupce předsedy oblasti ČKAIT Karlovarského kraje

Termín
Celková kapacita
120
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0300657 Ing. Josef Janů
2 0301019 Ing. Martin Šafařík
3 0301048 Ing. Zbyněk Pouzar
4 0300739 Ing. Zdeněk Pavlas
5 0300098 Václav Fiala
6 0301508 Ing. Martin Dědič
7 0300992 Ing. Stanislav Matějíček
8 0300769 Ing. Martin Flek
9 0300784 Leo Peterka
10 0301038 Ing. Jiří Stehlík
11 0300058 Ing. Miloslav Rychtář
12 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
13 0301136 Ing. Jiří Ševčík
14 0300436 Ing. Milan Rusev
15 0300991 Jaroslav Schovánek
16 0300287 Ing. Jan Kűmmel
17 0402416 Ing. Jan Ďurove
18 0001304 Ing. Jaroslav Korbelář
19 0300263 Jaromír Pešek
20 0301521 Ing. Martin Černík
21 0300025 Ing. Jiří Lodr
22 0300406 Ing. Radek Havlan
23 0301041 Ing. Michal Odvody
24 0300187 Ing. Radek Toman
25 0300846 Ing. Pavel Pospíšil
26 0301108 Pavlína Marková
27 0301595 Ing. Jakub Rudolský
28 0301584 Ing. František Petráš
29 0301144 Ing. Jaroslav Bíba
30 0300196 Ing. Jiří Kaiser
31 0301478 Ing. Jiří Oboznenko