Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj 27.2.2024

Valná hromada Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj 27.2.2024

Pozvánka na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Karlovy Vary

v úterý 27. února 2024 od 14.00 hodin

ve společenském sálu Krajské knihovny, Závodní 378/84, 360 06 Karlovy Vary

Prezence od 13.00 hodin

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT registrovaní v OK Karlovy Vary.

Dále jsou zváni hosté ze státní správy a samosprávy, poslanci, senátoři, představitelé odborných škol a zástupci partnerských profesních organizací.

Návrh programu:

 1. Zahájení, uvítání hostů a schválení programu jednání
 2. Volby komisí – mandátové, návrhové a volební
 3. Vystoupení hostů
 4. Zpráva zástupce předsedy výboru Oblasti ČKAIT Karlovy Vary o činnosti v roce 2023
 5. Návrh plánu činnosti výboru Oblasti na rok 2024
 6. Informace předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka o činnosti ČKAIT v roce 2023
 7. Zpráva Dozorčí rady ČKAIT o kontrole oblastní kanceláře, o kontrole činnosti výboru oblasti a o činnosti DR a DK v roce 2023
 8. Vystoupení ředitele kanceláře ČKAIT Ing. Radka Hnízdila, Ph.D.
 9. Zpráva mandátové komise
 10. Volba členů výboru oblasti
 11. Volba delegátů a jejich náhradníků na Shromáždění delegátů ČKAIT v roce 2024
 12. Nominace členů oblasti Karlovy Vary do Dozorčí komise ČKAIT
 13. Vystoupení zástupce pojišťovacího makléře
 14. Diskuze
 15. Vyhlášení výsledků voleb
 16. Přijetí usnesení Valné hromady OK ČKAIT v Karlových Varech
 17. Závěr

 

V průběhu valné hromady bude pořizována fotodokumentace, případně audiovizuální záznam. Svou účastí berete tuto informaci na vědomí a potvrzujete souhlas.

Po ukončení oficiálního programu Vás zveme na tradiční raut.

Ing. Pavel Pospíšil, v. r.
zástupce předsedy
oblast ČKAIT Karlovarského kraje

Celková kapacita
100
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0400553 Ing. Zdeněk Karásek
2 0300187 Ing. Radek Toman