Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti ČKAIT Pardubice

Valná hromada oblasti ČKAIT Pardubice

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se valná hromada oblasti Pardubice nebude konat ani v 1. náhradním termínu dne 4.2.2021. Náhradní termín konání VH bude včas oznámen.

Děkujeme za pochopení.

20. 01. 2021