Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti ČKAIT Pardubice dne 7.1.2021 zrušena

Valná hromada oblasti ČKAIT Pardubice dne 7.1.2021 zrušena

Vzhledem k nepříznivé hygienicko-epidemiologické situaci je konání valné hromady oblasti ČKAIT Pardubice
přesunuto na 1. náhradní termín - 4.2.2021.

04. 01. 2021