Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Hradec Králové

Valná hromada oblasti Hradec Králové

POZVÁNKA

na Valnou hromadu oblasti ČKAIT Hradec Králové,

která se uskuteční v náhradním termínu

2. září 2021 od 14.00 hodin

v malém sále Kongresového centra ALDIS, Eliščino nábřeží 357, Hradec Králové

Prezence od 13.00 hodin

K účasti jsou zváni všichni řádní členové ČKAIT oblasti Hradec Králové. Prosíme o potvrzení Vaší účasti - viz níže.

Návrh programu jednání

 1. Zahájení, schválení programu jednání
 2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
 3. Představení kandidátů do výboru oblasti
 4. Zpráva mandátové komise
 5. Volba členů výboru oblasti na roky 2021 - 2023, průběžná volba do přenosné schránky
 6. Zpráva předsedy oblasti o činnosti výboru oblasti a Oblastní kanceláře ČKAIT Hradec Králové v roce 2020 a informace o plánu činnosti pro rok 2021
 7. Zpráva Dozorčí rady
 8. Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
 9. Volba kandidátů do Dozorčí komise na roky 2021 - 2023
 10. Volba delegátů oblasti a náhradníků na Shromáždění delegátů
 11. Vyhlášení výsledků voleb
 12. Diskuse
 13. Usnesení a závěr

Účast na Valné hromadě je podmíněna respektováním mimořádných a ochranných opatření, stanovujících podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, platných v době konání Valné hromady – podrobnosti viz Podmínky pro vstup do sálu na valnou hromadu. Podmínky jsou průběžně aktualizovány. S aktuálním stavem hygienických požadavků se seznamte těsně před Valnou hromadou.

V Hradci Králové dne 2. 8. 2021

Ing. Milan Havlišta, aut. Ing.
předseda oblasti Hradec Králové

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0601271 Ing. Petr Konečný
2 0600362 Zbyněk Večerník
3 0600004 Ing. Milan Havlišta
4 0601501 Ing. Jindra Novotná
5 0601333 Ing. Petr Vlasák
6 0600359 Ing. Pavel Kašpar
7 0601994 Marie Janičatová
8 0602503 Ing. Lenka Nyklová
9 0601788 Roman Kratěna
10 0600913 Ing. Miloš Rouha
11 1102587 Ing. Šárka Hermannová
12 0000005 Ing. Bohumil Rusek
13 0600919 František Melichárek
14 0602328 Ing. Jiří Bobr
15 0601925 Ing. František Kováč
16 0600057 Otakar Munzar
17 0600793 Jan Ridl
18 0600385 Ing. Jiří Vejvoda
19 0600011 Ing. Jiří Otčenášek
20 0600321 Ing. Jindřich Podlipný
21 0600632 Ing. Libor Špatenka
22 0004625 Miroslav Trojan
23 0700176 Ing. Eduard Vodrážka
24 0600029 Miroslav Mikule
25 0600006 Ing. Vladimír Janda
26 0600071 František Špicar
27 0601845 Ing. Marketa Hajná
28 0601812 Ing. Vladimír Koutník
29 0601270 Ing. Eva Cincibusová
30 0600316 Stanislav Stejskal
31 0602326 Pavel Pour
32 0600008 Ing. Vlastimil Klazar
33 0602681 Daniel Anděl
34 0600539 Ing. Ferdinand Křišťan
35 0600111 Ing. Milan Zavrtálek
36 0601000 Ing. Vladimír Mazura
37 0601719 Ing. Jaroslav Fikar
38 0600299 Ing. Petr Boukal
39 0600860 Ing. Jan Ženíšek
40 0600597 Ing. Jaroslav Štěchovský
41 0600797 Ing. Karel Peterka
42 0000003 Ing. Bořivoj Málek
43 0601066 Ing. Václav Vašata
44 0601823 Ing. Petr Molnár
45 0600591 Ing. Vladimír Vortel
46 0600108 Ing. Libuše Vortelová
47 0600650 Ing. Prokop Vacek
48 0602382 Ing. Leoš Jeremiáš