Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Liberec

Valná hromada oblasti Liberec

Pozvánka na valnou hromadu

ve středu 8. 3. 2023 od 14:00 hodin

v zasedací místnosti libereckého podnikatelského inkubátoru Lipo.ink v Liberci (vedle Krajského úřadu)

Prezence účastníků od 13:30 hodin.

 

Program:

 1. Zahájení
 2. Volba komisí – mandátové a návrhové
 3. Zpráva o činnosti oblasti za rok 2022
 4. Informace předsedy ČKAIT
 5. Vystoupení hostů
 6. Zpráva o činnosti dozorčí rady ČKAIT
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volba zástupců oblasti pro Shromáždění delegátů ČKAIT
 9. Návrh kandidátů do vrcholných orgánů ČKAIT
 10. Diskuse
 11. Usnesení valné hromady
 12. Závěr

 

Předpokládaný konec zasedání je v 16:00 hod.

Po skončení jednání bude připraveno malé občerstvení.

 

Upozornění: V průběhu valné hromady bude pořizována fotodokumentace, případně audiovizuální záznam. Svou účastí berete tuto informaci na vědomí a potvrzujete souhlas.

V předsálí bude pro účastníky valné hromady probíhat zvýhodněný prodej odborné literatury. 

Termín
Celková kapacita
80
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501155 Luděk Smrž
2 0501369 Aleš Veselý
3 0501348 Ing. Daniel Fadrhonc
4 0501189 Jiří Svoboda
5 0500188 Ing. Václav Špetlík
6 0501177 Martin Cimburek
7 0601056 Ivan Dobiáš
8 0600335 Bohuslav Šír
9 0500963 Ing. Jaroslav Urban
10 0500242 Ing. Jiří Lány
11 0501137 Ing. Antonín Rous
12 0501126 Ing. Petr Olyšar
13 0500800 Ing. Zdeněk Plecháč
14 0501279 Bc. Vladimír Šálek
15 0501071 Jan Svoboda
16 0501268 Ing. Jan Drechsler
17 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
18 0500044 Ing. Otakar Novotný
19 0500829 Ing. Jiří Rozkovec