Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Olomouc

Valná hromada oblasti Olomouc

Valná hromada ČKAIT - oblasti Olomouc . Termín : 26.1 2010 Místo : Právnická fakulta, tř.17.listopadu 6, Olomouc Zahájení : 15.30 hod. Prezence : od 14.30 hod. V předsálí bude prodej publikací ČKAIT za zvýhodněné ceny. K účasti na Valné hromadě ČKAIT, oblasti Olomouc Vás srdečně zve výbor oblasti
07. 12. 2009