Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Olomouc 2021

Valná hromada oblasti Olomouc 2021

 Vážení členové,

vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví neudělilo výjimku pro konání Valných hromad ČKAIT, jsme nuceni zrušit i naši Valnou hromadu v termínu 18. 1. 2021. O dalším vývoji situace vás budeme včas informovat.

Ing. Jiří Kožušníček

Předseda VO ČKAIT Olomouc

P O Z V Á N K A

 

na Valnou hromadu ČKAIT - oblast Olomouc

 

 

v pondělí 18. ledna 2021 od 15.00 hod

 

 

Upozornění: Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci může být termín VH změněn!

 

v aule Právnické fakulty UP Olomouc na Třídě 17. listopadu 8, 779 00 Olomouc

 

Program:

 1. Registrace účastníků a hostů od 14.15
 2. Zahájení a Schválení programu jednání
 3. Volba mandátové, volební a návrhové komise
 4. Zpráva o činnosti a hospodaření oblasti Olomouc v r. 2020
 5. Zpráva Dozorčí rady ČKAIT
 6. Informace předsedy ČKAIT - Ing. Robert Špalek
 7. Vystoupení hostů
 8. Zpráva mandátové a volební komise
 9. Volby delegátů na SD 2021 a do Dozorčí komise Brno
 10. Volby členů do Výboru oblasti Olomouc
 11. Diskuze
 12. Vyhlášení výsledku voleb
 13. Návrh a schválení usnesení VH Olomouc
 14. Závěr Valné hromady

 

Na závěr valné hromady bude pro vás zajištěno drobné občerstvení.

 

Výbor oblasti ČKAIT Olomouc Vám přeje štěstí a pevné zdraví v roce 2021

 

a srdečně Vás zve na Valnou hromadu ČKAIT Olomouc.

Vzhledem k aktuální situaci však nemůžeme vyloučit změnu termínu.

 

Za Výbor oblasti ČKAIT Olomouc

 

Ing. Jiří Kožušníček
předseda oblasti ČKAIT Olomouc

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1201979 Ing. Jan Březina
2 1201629 Ing. Ivo Hejtman
3 1006121 Ing. Ondřej Bundil
4 1200594 Ing. Milan Ertl
5 1200883 Ing. Pavel Hošek
6 1202321 Libor Grunt DiS.
7 1202049 Ing. Vladimír Hirt
8 1200670 Jan Hrabal
9 1201985 Ing. Tomáš Fojtík
10 1201975 Václav Bajtek
11 1200456 Ing. František Hušek
12 1202293 Ing. Tomáš Hodina
13 1200443 Ing. Jiří Bajgar
14 1202303 Ing. Martin Hryzbil
15 1201971 Ing. Radim Wrana
16 1202292 Bc. Martin Kolařík
17 1201214 Ing. Jiří Kožušníček
18 1202178 Ing. Pavel Klega
19 1201723 Miroslav Králík
20 1201298 Ing. Milan Kroupa
21 1200353 Vladimír Jůza
22 1201294 Ing. Daniel Lemák Ph.D.
23 1201570 Ing. Zdeněk Němeček
24 1200573 Ing. Ladislav Lipovský
25 1201811 Ing. Lukáš Koláček
26 1200451 Miloš Naxera
27 1200940 Ing. Tomáš Luskač
28 1200067 Ing. Anežka Najdekrová
29 0000004 Ing. Miroslav Najdekr CSc.
30 0600745 Jan Nerušil
31 1202013 Ondřej Kuba
32 1201878 Ing. Marek Brejcha
33 1200715 Ing. Miroslav Karel
34 1200390 Ing. František Kuda CSc.
35 1200263 Ing. Zdeněk Mašek CSc.
36 1201190 Jarmila Divišová
37 1200305 Ing. Vlastimil Jašek
38 1201526 Vladimír Kamarád
39 1003975 Ing. Radek Kaláb
40 1201626 Antonín Žibrita
41 1201480 Ladislav Pavlíček
42 1200129 Ing. Jiří Otrusina
43 1200007 Ing. Jaromír Vrba CSc.
44 1200454 Ing. Milan Švábeník
45 1202261 Ing. Petr Pohl
46 1201810 Ing. Petr Nevřela
47 1200056 Ing. Zdeněk Rozsypal
48 1201504 Ing. Vlastimil Šindler
49 1202283 Ing. Čestmír Rochovanský
50 1200410 Ing. Jiří Ruprecht
51 1202174 Pavel Boček
52 1202217 Ing. František Valíček
53 1202205 Ing. Jaroslav Sedláček
54 0602012 Ing. Martin Sadílek
55 1200567 Ing. Jiří Švub
56 1200467 Ing. Jiří Trnka
57 1201443 Ing. Josef Popelka
58 1201154 Ing. Jan Slivka
59 1200679 Ing. Petr Staněk
60 1201169 Miloslav Svozil
61 1201324 Ing. Stanislav Pecha
62 1201227 Ing. Marek Gadas
63 1200148 Ing. Antonín Gadas
64 1200464 Ing. Lubomír Pospíšil
65 1201265 Petr Slezák
66 1201819 Ing. Miroslav Ziegler
67 1201211 Ing. Michal Majer
68 1200010 Ing. Miroslav Machalec
69 1201592 Ing. Josef Šenk
70 1201345 Stanislav Krejčík
71 1200991 Ing. Ivo Pospíšil
72 1202290 Ing. Jan Kopal
73 1201176 Ing. Jiří Zatloukal
74 1202009 Ing. Pavel Svoboda
75 1201818 Ing. Tomáš Tužín
76 1201503 Ing. Jiří Vejmelka
77 1200461 Ing. Ivo Galík
78 1201263 Ing. Jana Černá
79 1200877 Ing. Josef Svoboda
80 1201659 Ing. Michal Svěrák
81 1200854 Ladislav Raušer
82 1201991 Ing. Lukáš Kovařík
83 1200861 Ing. Josef Gajdošík