Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Olomouc 2021 v náhradním termínu

Valná hromada oblasti Olomouc 2021 v náhradním termínu

Náhradní termín pro konání VH oblasti Olomouc bude stanoven podle vývoje epidemiologické situace. Současní členové Výboru oblasti zůstávají v souladu se zněním zákona č. 191/2020 Sb., O některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru § 20 odst. 1 ve funkci až do možnosti reálně uskutečnitelného konání VH oblasti Olomouc. 

24. 02. 2021