Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Ostrava 2021

Valná hromada oblasti Ostrava 2021

 Vážení členové,

vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví neudělilo výjimku pro konání Valných hromad ČKAIT, jsme nuceni zrušit i naši Valnou hromadu svolanou na 19.1.2021. O dalším vývoji situace vás budeme včas informovat.

Ing. Svatopluk Bijok
předseda výboru oblasti Ostrava

Termín