Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Praha ČKAIT dne 7.9.2021

Dne 7.9.2021 proběhla Valná hromada oblasti Praha ČKAIT. Zprávu o činnosti výboru oblasti Prahav roce 2020, Přílohy výroční zprávy oblasti Praha 2020 a Usnesení z valné hromady  naleznete v přílohách níže ve verzi PDF (ke stažení).