Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada oblasti Zlín

Valná hromada oblasti Zlín

Valná hromada ČKAIT oblast Zlín se uskuteční ve středu 8. února 2023 od 15.00 hodin 

v prostorách hotelu Baltaci Atrium ve Zlíně, Lešetín II/651. 

Prezence účastníků: 14.30 – 15.00 hodin

Program:

 1. Zahájeni, uvítání hostů a členů, schválení programu valné hromady
 2. Volba komisí – mandátové, návrhové, volební
 3. Zpráva o činnosti výboru oblasti v roce 2022
 4. Zpráva dozorčí rady o kontrole oblastní kanceláře, výboru oblasti a o činnosti DR a DK v roce 2022
 5. Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
 6. Informace ředitele kanceláře ČKAIT Ing. Radka Hnízdila, Ph.D.
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volba delegátů oblasti a jejich náhradníků na Shromáždění delegátů v roce 2023
 9. Předání pamětních medailí vydaných při příležitosti 30 let ČKAIT
 10. Vystoupení hostů
 11. Vystoupení pojišťovacího makléře
 12. Nominace členů oblasti Zlín do orgánů ČKAIT
 13. Plán činnosti výboru oblasti Zlín na rok 2023
 14. Diskuze
 15. Usnesení valné hromady
 16. Závěr (ukončení cca v 17 hodin)

Upozornění: V průběhu valné hromady bude pořizována fotodokumentace, případně audiovizuální záznam. Svou účastí berete tuto informaci na vědomí a potvrzujete souhlas.

V předsálí bude pro účastníky valné hromady probíhat zvýhodněný prodej odborné literatury. 

Termín
Přístup do zabezpečené části (nutnost pro provedení přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1302173 Ing. Ladislav Chlopčík
2 1201778 Ing. Radim Dostál
3 1301255 Ing. Rostislav Bajza
4 1301691 Ing. Dušan Novotný
5 1301597 Ing. Miroslav Běhal
6 1302159 Jiří Filip
7 1300080 Ing. Jan Rubíček
8 1301005 Ing. Jaroslav Soják
9 1301863 Jan Vaculík
10 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
11 1300640 Ing. Josef Kavan
12 1302066 František Hruboň
13 1301720 Ing. Přemysl Zlobický
14 0011690 Ing. Milan Kotrč CSc.
15 1301834 Ing. Pavlína Štachová
16 1300816 Ing. Stanislav Julíček
17 1301920 Miroslav Matějka
18 1301724 Ing. Věra Řehůřková
19 1302546 Ing. Lenka Greslová
20 1302448 Petr Krejčí
21 1300890 Ing. Karel Klement
22 1301750 Ing. Bohuslav Šulák
23 1301751 Martin Špaček
24 1302256 Ing. Kamil Beňo
25 1302575 Ing. Tomáš Floriš Ph.D.
26 1302462 Ing. Josef Popelka
27 1301310 Josef Šmatla
28 1301936 Ing. Robert Michalovič
29 1301994 Ing. Ondřej Škývara
30 1302393 Ing. Lukáš Kohoutek
31 1301945 Petr Babík
32 1301634 Ing. Josef Plášek
33 1300881 Petr Žůrek
34 1301443 Ing. Zdeněk Zábojník
35 1302317 Ing. Josef Vančura
36 1301086 Ing. Lubomír Květoň
37 1302190 Ing. Stanislav Dančák
38 1301390 Oldřich Květák
39 0013553 Ing. Ondřej Vaculík
40 1301485 Ing. Martin Jiříček
41 1300047 Ing. Jaroslav Valkovič
42 1300278 Ing. Radek Stejskal
43 1301905 Ing. Petr Kydlíček
44 1302348 Ing. Marek Lukács
45 1300951 Jaroslav Zicha