Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada OK Ústí nad Labem

Valná hromada OK Ústí nad Labem

P O Z V Á N K A

na valnou hromadu ČKAIT – oblast (kraj) Ústí nad Labem, která se koná

ve čtvrtek 2. února 2023 od 15.00 hodin

na Hradě v Litoměřicích, Tyršovo náměstí 68, 412 01 Litoměřice

PROGRAM:    

 1. Uvítání hostů a členů, zahájení VH
 2. Organizační záležitosti - volba volební, mandátové a návrhové komise
 3. Zpráva předsedy oblasti Ústí nad Labem o činnosti výboru oblasti v roce 2022 a výhled na rok 2023
 4. Zpráva DR o kontrole oblastní kanceláře, výboru oblasti a o činnosti DR a DK v roce 2022
 5. Vystoupení předsedy ČKAIT Ing. Roberta Špalka
 6. Vystoupení hostů
 7. Zpráva mandátové komise
 8. Volba delegátů a náhradníků oblasti na SD 2023 (SD se koná 21.10.2023 – volí se 11 delegátů + náhradníci)
 9. Informační blok
 10. Diskuze
 11. Zpráva volební komise – výsledky voleb
 12. Usnesení valné hromady
 13. Závěr

                   
Součástí valné hromady bude i zahájení putovní výstavy „VODA 2020“.

Po skončení jednání je připraveno pohoštění a neformální diskuse.

Na jednání Vás zve jménem výboru ČKAIT Ústí nad Labem

                                      Ing. Martin  M A N D Í K   
                                         předseda oblasti Ústí nad Labem

 • Průběh  bude  možné  lépe  zorganizovat,  pokud  v předstihu potvrdíte účast nejpozději do 27. ledna 2023 na  tel.: 475 220 137, 736 781 973 nebo poštou na výše uvedenou adresu nebo e-mailem: usti@ckait.cz     
 • Prezence účastníků od 14.00 hodin.
 • V přísálí bude probíhat zvýhodněný prodej odborné literatury pracovníky IC ČKAIT a prezentace firem

UPOZORNĚNÍ VŠEM ČLENŮM OK ČKAIT ÚSTÍ NAD LABEM
V průběhu valné hromady bude pořizována fotodokumentace, případně audiovizuální záznam. Svou účastí berete tuto informaci na vědomí a potvrzujete souhlas.

Termín
Přístup do zabezpečené části (nustnost pro provední přihlášení na akci).
Pokud neznáte přihlašovací údaje postupujte na stránku pro obnovení hesla.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402465 Bc. Josef Věrnoch
2 0400005 Ing. Martin Mandík
3 0013029 Ing. Margita Kadeřábková
4 0300902 Ing. Jana Řezníková
5 0401131 Ing. Hana Antošová
6 0400356 Ing. Jaroslav Antoš
7 0401622 Petr Sedlecký
8 0400837 Ing. Ivan Pavliš
9 0400079 Ing. Jaromír Šnajder
10 0402205 Karel Prokůpek
11 0400393 Ing. Jaroslav Jirásek
12 0401631 Ing. Michal Beňák
13 0400325 Ing. Karel Stránský
14 0402243 Jiří Válek
15 0401526 Ing. Mgr. David Jedinák
16 0402626 Ing. Zdeněk Smrž
17 0400266 Ing. Michal Jeřábek
18 0402669 Ing. Martin Pětník
19 0400177 Ing. Josef Beránek
20 0401491 Mgr. Eduard Roll
21 0400138 Ing. Jiří Zima
22 0401708 Milan Šebo
23 0401199 Ing. Martin Kapr
24 0400043 Ing. Petr Urban
25 0402624 Petr Šum DiS.
26 0401158 Ing. Venuše Brunclíková
27 0400330 Ing. Radko Benda
28 0402096 Petr Hanzl
29 0402570 Ing. Libor Sommerschuh
30 0401187 Luboš Sekera
31 0402499 Miroslav Gintner
32 0401612 Tomáš Zdvořáček
33 0401915 Ing. Josef Filip
34 0402413 Ing. Jiří Opalecký
35 0007932 Ing. Miloslav Čáp Ph.D.
36 0401313 Vlasta Kellnerová
37 0402540 Vladimír Dittrich DiS.
38 0401558 Ing. Martin David
39 0402110 Ing. Karel Stodůlka
40 0400071 Ing. Jiří Oudes
41 0400763 Ing. Miloslav Matula
42 0401418 Radan Šum
43 0401964 Petr Balda
44 0401151 Jiří Procházka
45 0400287 Ing. Lenka Purkytová
46 0400063 Ing. Jaroslav Ptáčník
47 0401026 Ing. Jiří Grospič
48 0402659 Mgr. Otakar Pastyřík
49 0400661 Ing. Stanislav Cimr
50 0400833 Ivan Hora
51 0401410 Ing. Petr Hajdina
52 0400748 Ing. Jaroslav Vrba
53 0400491 Ing. Kamil Žilka
54 0401625 Ing. Jan Lenner
55 0300876 Ing. Miroslav Sahulka
56 0400733 Ing. Tomáš Rapp
57 0300227 Ing. Václav Brožka
58 0401689 Ing. Tomáš Bursík
59 0401734 Jan Ekrt
60 0300943 Václav Fůs
61 0402230 Ing. Luděk Sahulka
62 0400118 Ing. Vojtěch Plánička
63 0400450 Ing. Zdeněk Zeman
64 0400825 Ing. Rudolf Seidl
65 0401592 Michal Koblížek
66 0400684 Ing. Milan Bezděka
67 0400420 Ing. Karel Pleyer
68 0401903 Petra Černá
69 0400249 Ing. Miloslav Přibyl
70 0401506 Vladimír Plhák
71 0402538 Lukáš Vích
72 0400960 Ing. Stanislav Zaderlík
73 0400101 Ing. Jaroslav Černý
74 0401200 Pavel Korčák
75 0401352 Ing. Martin Jabčanka
76 0400624 Ing. Josef Braťka
77 0401207 Jan Hromas
78 0300427 František Nový
79 0400618 Ing. Zdenka Ficenecová
80 0401767 Tomáš Kufa
81 0401114 Ing. Jaromír Veselý
82 0400679 Ivan Uherčík
83 0400409 Ing. Jan Šturc
84 0401791 Josef Rýva
85 0400404 Ing. Ladislav Štěpánek
86 0300490 Ing. Pavel Nuslauer