Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem VZ

Vedení stavebního deníku v elektronické formě u stavby, která je předmětem VZ

Ustanovení § 152 odst. 6 stavebního zákona požaduje nově s účinností od 1.1.2021 u veřejné zakázky na stavbu v nadlimitním režimu vedení elektronického deníku v elektronické podobě.

Odbor stavebního řádu MMR v srpnu 2021 vydal s odkazem na zákonné ustanovení zákona č. 403/2020 Sb., kterým se změnil zákon čl. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (Liniový zákon) metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj.