Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vedení stavebního deníku - webinář

Vedení stavebního deníku - webinář

Cílem webináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby.

ANOTACE: Webinář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu. V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby. Druhá část webináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Webinář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.
 


Hlavní odborné téma – program akce:

 • účel a význam stavebního deníku
 • právní požadavky na vedení stavebního deníku
 • proces výstavby - základní odpovědnosti a vztahy mezi účastníky
 • záznamy ve stavebním deníku – prokázání plnění právních a jiných požadavků
 • způsob a forma vedení stavebního deníku
 • obsah záznamů – denní záznamy a záznamy o „významných událostech stavby“
 • časté chyby ve vedení stavebního deníku, možné cesty ke zlepšení

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická, CSc.

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: lzabelkova@ckait.cz, tel.: 227 090 212
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
28. 5. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast na webináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání webináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.
 


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 27. 5. 2020 v 10:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
256
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 2
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0402237 Ing. Adéla Macháčková
2 0601652 Ing. Monika Kopecká
3 1006977 Ing. Tomáš Herman
4 1104100 Ing. Jiří Němec
5 1004882 Milan Nejez
6 0013432 Ing. Jaroslav Beňo Ph.D.
7 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
8 0013390 Ing. Ondřej Machek
9 1102303 Ing. Libor Knop
10 1006834 Mgr. Petr Bláha
11 0011134 René Svoboda
12 0008278 Bohumil Bartuněk
13 0400963 Ing. Antonín Wachtel
14 0202240 Ing. Bohumil Hrnčíř
15 1006897 Bc. Josef Bayer
16 0202233 Ing. Jiří Brunclík
17 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
18 1100974 Ing. Luděk Nitka
19 0010401 Igor Stařecký
20 0013969 Ing. Petr Janeček
21 1004778 Jan Ros
22 1400424 Ing. Petr Bláha
23 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
24 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
25 0009414 Milan Stránský
26 1104155 Daniel Otipka
27 1202108 Ing. Tomáš Jureček
28 1201255 Ing. Mojmír Vykoupil
29 1302453 Ing. Roman Jelínek
30 0600516 Ing. Jan Maurer
31 1005421 Ing. Jan Zelinka
32 0013962 Ondrej Zahoranský
33 1006873 Ing. Alojz Papp
34 0013571 Radek Šuch
35 1004424 Ing. Milan Pokorný
36 0012431 Ing. Jan Moták Ph.D.
37 0301189 Petr Balák
38 1100219 Ing. Jiří Pavelka
39 1006282 Ing. Ondřej Perháč
40 0012232 Marek Varga
41 1302407 Petr Vystrčil
42 1202025 František Dohnal
43 0012722 Lukáš Průcha
44 1100742 Ing. Josef Waclawek
45 1005488 Vladimír Kotačka
46 0301283 Karel Melzer
47 1400573 Ing. Tomáš Rouča
48 0011309 Ing. Jiří Ambrož
49 0202248 Ing. Jakub Slivoně
50 0004333 Ing. Jitka Pfeifferová
51 1100276 Ing. Otto Roháč Ph.D., MBA
52 1004927 Ing. Michal Vozdecký
53 1001687 Ing. Petr Hájek
54 0602507 Robert Neuman
55 1003811 František Formánek
56 1006202 Milan Horňák
57 1104054 Libor Drahoňovský
58 0013655 Michal Slabý
59 0501368 Ing. Věra Vanerová
60 1006634 Vlastimil Ondrišík
61 0012713 Ing.arch. Igor Dřevíkovský
62 0602200 František Wayrauch
63 0013380 Jindřich Hanzl
64 1004979 Ing. Ilona Janíková
65 1101748 Josef Zahel
66 0013610 Ing. Vladimír Starý
67 0011895 Ing. Daniel Šebesta Ph.D.
68 1202123 Ing. Marta Janošíková
69 0012456 Martin Rovenský
70 0202221 Ing. Miroslav Packan
71 0010006 Ing. Ivan Franc
72 1400569 Ing. Pavel Vostal
73 0013115 Ing. Michal Bubeníček Ph.D.
74 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
75 1003541 Ing. Barbora Kopecká
76 0402505 Michal Gaj
77 0601643 Ing. Zdeněk Zbirovský
78 0012649 Ing. Vojtěch Kaksa
79 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
80 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
81 0014084 Jan Králík
82 1104080 Ing. Patrik Banot
83 0005420 Ing. Pavel Melicher
84 0101559 Ing. Radek Falář
85 1200938 Libor Lecián
86 1104212 Ing. Jiří Valenta
87 0401226 Jiřina Vedralová
88 1006746 Jiří Hammerle
89 0012655 Ing. Petr Dvořák
90 1302315 Ing. Ladislav Odstrčilík
91 0012299 Ing. Jiří Velebil
92 1201976 Ing. Jan Langer
93 0014131 Aleš Bubeníček
94 0701376 Ing. Milan Svoboda
95 0014083 Ing. Roman Vaďura
96 0007076 Ing. Stanislav Líbal
97 0602695 Ing. Martin Oliva
98 0012261 Ing.arch. Jan Řeřicha
99 1103832 Ing. Jan Řehoř
100 0000417 Ing. Jiří Maivald
101 1201231 Ing. Luděk Ježek
102 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
103 0102276 Ing. Karel Štádlík
104 0501355 Anna Löfflerová
105 1104181 Ing. et Ing. Marek Kus
106 1005624 Ing. Petr Novák
107 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
108 0013540 Jan Dvořák
109 1000392 Ing. Miloš Černý
110 0014145 Ing. Lukáš Bendík
111 0401315 Ing. Jan Havanič
112 1104073 Ing. Martin Tešnar
113 1400207 Petr Koláček
114 0201658 Ing. Michal Pojer
115 1006622 Luděk Zabloudil
116 1005375 Ing. Petr Široký
117 1300054 Ing. Vladimír Jašek
118 0012417 Oto Papoušek
119 1004081 Ing. Martin Hlavoň
120 0102309 Ing. Věra Slunečková
121 0013219 Ing. Mária Vaňková
122 0001091 Ing. Ladislav Štefan
123 1103490 Ing. Robert Kubeš
124 0102542 Hana Fraňková
125 1004356 Ing. Stanislav Štábl
126 0014022 Josef Matouš
127 1302253 Ing. David Zapletal
128 1103894 Ing. Martin Hrstka
129 1004897 Ing. David Lapčík
130 0602602 Ing. Eva Blažková
131 1005110 Ing. Bořek Zvědělík
132 3000192 Ing. Marek Valko
133 1006541 Ing. Petr Matuška
134 1300805 Ing. Petr Dufka
135 0001352 Ing. Jiří Bulis
136 0201193 Ing. Jana Kasová
137 1201150 Ing. Milan Marcinov
138 0100214 Ing. Milan Paleček
139 1104144 Ing. Jindřich Víteček
140 0007695 Ing. Marie Wolfová
141 1000877 Hana Kocourková
142 0601868 Pavel Koutný
143 1400562 Petr Kukla
144 0014364 Miroslav Čechlovský
145 0202310 Martin Chocholatý
146 0601962 Ing. Jan Souček
147 3000191 Mgr. Dušan Čižmár
148 0301546 Ing. Andrea Sládečková
149 1103548 Ing. Václav Šimek
150 1103954 Libor Hanzelka
151 1005401 Ing. Viktor Neveselý
152 0010699 Tomáš Pilík DiS.
153 0012801 Milan Ledvina
154 0202314 Ing. Petr Toman
155 1002350 Ing. Jiří Pospíšil
156 0201761 Milan Hacker
157 0006931 Ing. Aleš Kulhánek
158 0014257 Ing. Richard Biedermann
159 1006389 Ing. Vladimír Montag
160 0202167 Ing. arch. Petr Kvasnička
161 1201828 Pavel Háněl
162 1201593 Ing. Ivo Vzatek
163 1302025 Ing. Petr Klobáska
164 0013429 Ing. Markéta Šedivá
165 0602504 Ing. Martin Hynek
166 0014248 Ing. Tomáš Brzák
167 1003663 Ing. Peter Štefančík
168 1302374 Bc. Oto Bachůrek
169 1201543 Petr Zdráhal
170 1103936 Ing. Viktor Pelikán Ph.D.
171 3000306 Ing. Miroslav Martinka
172 0009916 Ing. Pavel Sněhota
173 1103982 Ing. Radovan Klima
174 1104220 Ing. Ingrid Vašíčková
175 0202294 Ing. Marek Hořan
176 0601516 Ing. Lubomír Jakl
177 0201883 Ing. Kateřina Boříková
178 1104123 Martin Petřík
179 0101972 Ing. Petr Šimák
180 0602541 Štěpán Zimmermann DiS.
181 0014282 David Novotný
182 0301305 Bc. Michal Weinfurter
183 0301555 Ing. Josef Macke
184 0101168 Martin Kolouch
185 0011075 Ing. Martin Liška
186 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
187 0602488 Ing. Pavla Černá
188 0014174 Josef Gabrhel
189 0013720 Dominik Plhoň
190 0009634 Ing. Jan Erős
191 0602012 Ing. Martin Sadílek
192 0014318 Václav Chvojka
193 1400212 Petr Knežik
194 0102356 Ing. Dana Brožová
195 0002822 Ing. Roman Marek
196 0003487 František Čermák
197 1400332 Ing. Jitka Nováková
198 0013874 Ladislav Arnold
199 0300909 Ing. Luboš Gavlas
200 1202305 Ing. Jan Bombera
201 1102234 Ing. Břetislav Piprek
202 1006953 Ing. Martin Vojta
203 0005799 Ing. Tomáš Doležal
204 0002550 Ing. Zdeněk Schotli
205 0010790 Ing. Petr Kolouch
206 1104060 Ing. Aleš Kytnar
207 1202249 Martin Pružinec
208 0102554 Ing. Michal Haman
209 1201435 Ing. Leopold Kulhánek
210 0401826 Jiří Černovický
211 1302259 Lubomír Hřib
212 1302260 Michal Tichý
213 0013806 Ing. Lukáš Rácz
214 0301170 Emil Ečer
215 1100562 Ing. Ivo Bednář
216 0301486 Ing. Zdeněk Netopilík
217 1005009 Ing. Tomáš Reli
218 1301495 Ing. Jiří Štěrba
219 0006216 Ing. Jiří Dobiáš
220 0400864 Ing. Karel Pabišta
221 0102544 Ing. Tereza Maninová
222 0013537 Ing. Josef Dvořák
223 1202020 Petr Kantor
224 0014090 Ing. Pavel Hanzlík
225 0300429 Ing. Vojtěch Plachý
226 1200748 Ing. Milan Vybíral
227 1302401 Ing. Martin Běťák
228 0014255 Ing. Jan Šíma Ph.D.
229 0102188 Jiří Jokl
230 0201321 Vladimír Liška
231 0601930 Ing. Josef Janča
232 1400613 Ing. Lukáš Dvořáček
233 1103280 Ing. Martin Langer
234 1006786 Ing. Antonín Kašpar
235 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
236 1004732 Ing. Monika Škutová
237 0000698 Ing. Marek Gasparovič
238 1005907 Ing. Lukáš Konečný
239 0010556 Ing. Radek Paier
240 1400694 Roman Klimeš
241 0602420 Roman Nastoupil
242 1006346 Ing. Jan Špatný
243 0012665 Ing. Marek Pelant
244 1301844 Ing. Tomáš Macík
245 1102511 Ing. Zbyněk Volf
246 0601811 Jan Křižánek
247 0102175 Bc. Michal Kolář
248 0201760 Ing. Radek Knobloch
249 1302308 Ing. Petr Levák
250 0202264 Ing. Richard Horký
251 0011236 Ing. Milan Beneš
252 0009405 Ing. Petr Broukal
253 0001065 Karel Pazdera
254 1301288 Lubomír Pivec