Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vedení stavebního deníku - webinář

Vedení stavebního deníku - webinář

Cílem webináře je přispět k informovanosti účastníků o požadavcích na vedení stavebního deníku po formální a obsahové stránce tak, aby byl naplněn jeho základní úkol – být stěžejním dokumentem realizované stavby.

ANOTACE: Webinář pojímá tuto problematiku ze širšího pohledu. V první části je proveden rozbor příslušných právních požadavků, zejména stavebního zákona na účastníky výstavby, oprávněných k provádění záznamů. Je zdůvodněna potřeba jeho vedení jako záznamového a komunikačního prostředku, jehož hlavním smyslem je doložení plnění povinností zhotovitele i dalších účastníků realizace stavby. Druhá část webináře je zaměřená na možné varianty způsobu a formy vedení stavebního deníku včetně vazeb deníku zhotovitele stavby a deníků podzhotovitelů. Webinář je doplněn o poznatky lektora, získané při jeho auditorské praxi.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Ludmila Zahradnická

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
09. 02. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 08. 02. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
440
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0501270 Luboš Stříbrný
2 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
3 1103881 Ing. Roman Tietz
4 0012699 Miloš Anděl
5 0300087 Ing. Jaroslav Provazník
6 0013251 Kryštof Rotkovský
7 0401779 Ing. Petr Novák
8 0301170 Emil Ečer
9 1103822 Ing. František Čech
10 0010933 Ing. Ivana Fialová
11 0201259 Václav Vlček
12 0011331 Jiří Růžička
13 1006867 Ing. Marek Štefan
14 0701644 Roman Vomáčka
15 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
16 1103630 Ing. Jana Turečková
17 0301189 Petr Balák
18 1202068 Tomáš Hanák
19 0014385 Ing. Miroslav Filip
20 1201724 Radek Benýšek
21 0501390 Ing. Jaroslava Novotná
22 1201726 Ing. Tomáš Holotík
23 1006240 Ing. František Pokorný
24 0102637 Ing. Tomáš Vrbka
25 1201593 Ing. Ivo Vzatek
26 0013944 Ing. Lucie Prošková
27 0201302 Ing. Zdeněk Zrno
28 1104100 Ing. Jiří Němec
29 1007005 Ing. Vojtěch Bednář
30 1201843 Jan Rudorfer
31 0102631 Bc. Pavel Vošahlík
32 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
33 0602526 Bc. Ondřej Pešek
34 1201264 Zdeněk Ryšánek
35 1100636 Ing. Dušan Dedek
36 0012239 Ing. Jan Podlaha
37 1103797 Ing. Petr Greguš
38 1103977 Ing. Petr Tobola
39 1103782 Ing. Martin Hájek
40 1104311 Ing. Jakub Horut
41 1400231 Ing. Petr Seknička
42 1101694 Ing. Tomáš Čárek
43 1006329 Ing. Michal Hlaváč
44 1103714 Ing. Petr Blažek
45 0009410 Ladislav Vodička
46 1006865 Ing. Jindřich Foubík
47 1202333 Radovan Macourek
48 0202084 Ing. Aleš Novotný
49 0201689 Ing. Aleš Kocábek
50 0201321 Vladimír Liška
51 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
52 0201297 Ing. Karel Hubáček
53 0201204 Ing. Miroslav Duchek
54 0202010 Roman Vynahlovský
55 0200394 Ing. Jiří Fencl
56 0201597 David Parvonič
57 0202109 Ing. Lukáš Vőtter
58 0201902 Pavel Novák
59 0201509 Václav Fiala
60 0202351 Ing. Jan Batík
61 0201705 Ing. Martin Vlach
62 0202280 Milan Krbec
63 0012597 Tomáš Kazil
64 0201223 Ing. Koloman Lagin
65 0202324 Petr Černý
66 1005375 Ing. Petr Široký
67 1006622 Luděk Zabloudil
68 0202006 Zdeněk Nový
69 0201674 Ing. Marek Weishäupl
70 0202091 Josef Liška
71 0202055 Ing. Michal Dub
72 0200885 Ing. Milan Krejcar
73 0014233 Vojtěch Brázda
74 1301698 Ing. Ivana Sušilová
75 1005578 Ing. Iva Šilhanová
76 0402566 Jan Vitner
77 0102350 Ing. Jitka Holečková Ph.D.
78 0501403 Ing. Marek Konejl
79 1006905 Ing. Vladimír Tesař
80 0011163 Miloslav Bulíček
81 0007695 Ing. Marie Wolfová
82 0200397 Ing. Vlasta Kůtová
83 1301069 Jiří Vrbík
84 0201519 Ing. Jiří Růžička
85 0202281 Lukáš Kopp
86 1101561 Ing. Vladimír Slonka
87 0013794 Ing. Lenka Šupová
88 0202209 Ing. Radek Tomášek
89 0301484 Jakub Latta
90 0012575 Ing. Jiří Servít
91 1004555 Martin Hofírek
92 1005283 Ing. Ruben Pippal
93 0202057 Ladislav Sýkora
94 0010687 Zdeněk Karmazin
95 0201827 Pavel Novák
96 1302288 Ing. Jakub Červenka
97 0014360 Ing. Oksana Kvachan
98 0300207 Ing. Pavel Cenefels
99 0201680 Zdeněk Wiener diplomovaný technik
100 0201782 Petr Vlažný
101 0014219 Tomáš Krejčí
102 0201653 Robert Suchý
103 0200390 Ing. Václav Nový
104 0601122 Jiří Renfus
105 1007023 Ing. Petr Veselka
106 1400503 Ing. Lukáš Sobotka
107 1400294 Ing. Tomáš Sedlák DiS.
108 0005135 Ing. Michal Ulmajer
109 1003558 Libor Piták
110 1003558 Libor Piták
111 0002720 Tomáš Voborský
112 1202201 Petr Vybíral
113 1006584 Ing. et Ing. Tomáš Neduchal
114 0009189 Ing. Jaroslav Krejcar
115 1301312 Ing. Petr Neradil
116 0201763 Petr Krýsl
117 0201320 Karel Müller
118 1000392 Ing. Miloš Černý
119 1300564 Ing. Jaroslav Stuchlík
120 0201227 Ing. Jan Veber
121 0600863 Ing. Daniel Jakwerth
122 0102188 Jiří Jokl
123 0400005 Ing. Martin Mandík
124 1104216 Ing. Tomáš Kocich
125 0012442 Pavel Krištiak
126 1104218 Ing. Robert Ivánek
127 1104342 Jiří Hába
128 0402126 Jan Horák DiS.
129 0301402 Bohumil Vimr
130 1007120 Ing. Olga Urbánková
131 1007127 Radek Prokeš
132 1004882 Milan Nejez
133 0006731 Ing. Petr Krejčíř
134 0201836 Ján Simon
135 0005064 Ing. Vítězslav Vacek CSc.
136 1005746 Ing. Martin Blecha
137 0006062 Jan Písařík
138 1102964 Jaromír Mičulek
139 1003316 Ing. Zuzana Bandochová
140 0004906 Josef Kroutil
141 0010384 Radek Flor
142 0400575 Miloš Dolník
143 0300158 Ing. Jan Hruška
144 0011708 Ladislav Krešne
145 0300872 Iveta Burešová
146 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
147 0402460 Mgr. Tomáš Studenovský
148 0014157 Bc. Svatopluk Chrastina
149 1007027 Ing. Jaroslav Jurč
150 1002522 Ing. Zbyněk Holátko
151 1006874 Ing. Pavel Macháček
152 1006949 Ing. Jakub Martínek
153 1302180 Ing. Josef Fritschka
154 0602683 Marek Tříska DiS.
155 1104170 Ing. Jiří Bednář
156 1400603 Vlastimil Dvořák
157 0701633 Václav Biňovec
158 0301449 Ing. Oleksij Ivasko
159 1002752 Ing. Bohumil Bobek
160 0013733 Ing. Pavel Tomis
161 0402335 Roman Koubek
162 1005667 Ing. Petr Válek
163 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
164 0402565 Jiří Martínek
165 1301005 Ing. Jaroslav Soják
166 1400074 Ing. Miloslav Štěpánek
167 1006980 Ing. Martin Kulík
168 0010734 Ing. Dana Wetzsteinová
169 0301366 František Strupf
170 1301839 Martin Polách
171 1201828 Pavel Háněl
172 0301399 Petr Sobotka
173 1104296 Rostislav Vaněk
174 0012982 Vojtěch Procházka
175 1007056 Ing. Lucie Talašová
176 1101632 Ing. Jiří Čelinský
177 0701493 Roman Bednář
178 0301415 Hana Votava
179 0014181 Ing. Tomáš Marek
180 0701616 Ing. Ondřej Kvaček
181 1004434 Ing. Josef Vlk
182 1201412 Marek Čecháček
183 0402420 Jaroslav Tesařík
184 1201231 Ing. Luděk Ježek
185 1005249 Miroslav Matušinec
186 1104117 Jaroslav Haltof
187 1201957 Miloš Simon
188 1005382 Ing. Milan Šeda
189 1103466 Ing. Ivan Kudra
190 1302502 Ing. Josef Fedor
191 0700252 Ing. Miroslav Stejskal
192 1004256 Ing. Jan Eisner
193 1005441 Ing. Jiřina Dvořáková
194 1103654 Martin Branich
195 1104232 Aleš Stec
196 0300835 Ing. Vít Lelek
197 0014306 Jaroslav Tláskal
198 1103381 Ing. Ivo Pavlík
199 1201723 Miroslav Králík
200 0501206 Ing. Petr Šindelka
201 1003691 Ing. Petr Pospíšil
202 0201587 Miroslav Vála
203 0013571 Radek Šuch
204 3000071 Ing. Marián Matloch
205 0003646 Jiří Myška
206 0013821 Ing. Michal Vozábal
207 0602211 Ing. Jan Kábrt
208 1103954 Libor Hanzelka
209 1104109 Ing. Tomáš Nowak
210 1201725 Ing. Peter Jurkovič
211 1200167 Ing. Petr Horčička
212 0602469 Ing. Václav Podlipný
213 0602162 Ing. Jiří Slánský
214 0201761 Milan Hacker
215 0013087 Zbyněk Rys
216 1005970 Petr Uřičář
217 1400464 Ing. Rudolf Pešta
218 0013390 Ing. Ondřej Machek
219 1400244 Roman Bednařík
220 1103668 Ing. Martin Džanaj Ph.D.
221 0009589 Ing. Ladislav Čmelík
222 1201677 Ing. Ronald Loydl
223 1006256 Ing. Jan Grossmann
224 1103750 Ing. Jaroslav Krupa
225 1006558 Ing. Karel Bursík
226 1400052 Ing. Petr Tomášek
227 0402551 Lukáš Klaus
228 0201863 Jiří Mlejnek
229 0009874 Ing. František Smrčka
230 0100096 Ing. Karel Mikeš
231 1104127 Lukáš Pyszko
232 0101985 Ing. Radek Mach
233 0013223 Ing. Miroslav Lubas
234 1003956 Pavel Kvíz
235 1302321 Ing. Martin Vývoda
236 0012926 Ing. Martin Jelínek
237 1101918 Ing. Vítězslav Dvorský
238 1006662 Zdeněk Görner
239 1005890 Ing. Kateřina Miholová
240 1103693 Ing. Jan Jadrníček
241 1302415 Jaromír Šašinka
242 1101186 Ing. Jiří Lampa
243 0011225 Ing. Martin Semanský
244 0601427 Daniel Krejsa
245 0102253 Ing. Vít Sirotek
246 1103378 Ing. Ondřej Bojko
247 0602071 Ing. Aleš Petřík
248 0602447 Ing. Tomáš Urbanec
249 0602590 Martin Toms
250 1302266 Bc. Antonín Borýsek
251 0010695 Ing. Martin Kocourek
252 1003944 David Hruška
253 0701292 Ondřej Pelikán
254 0500893 Aleš Pinc
255 1100036 doc. Ing. Karel Kubečka Ph.D.
256 1400502 Ing. Josef Vacek
257 0010872 Ing. Jan Parchanski
258 1201835 Ing. Jan Kucián
259 0300171 Ing. Petr Rod
260 0402507 Ing. Jiří Šindelář
261 1202080 Ing. Milan Tománek
262 0011808 Ing. Václav Krauman
263 0401165 Ludmila Nováčková
264 0012108 Ing. Ondřej Hilscher
265 0100370 Ing. Milan Vojíř
266 0009616 Roman Brabec
267 1104184 Bc. Tomáš Goceliak
268 1202321 Libor Grunt DiS.
269 1006465 Roman Ficek
270 1007184 Jan Adámek
271 1002618 Ing. Zdeněk Šimoník
272 1400207 Petr Koláček
273 1101775 Rostislav Onderka
274 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
275 0301268 Petr Beneš
276 1103019 Ing. Milan Sedláček Ph.D.
277 1200917 Ing. Jana Wolfgruberová
278 1006647 Ing. Radek Komenda
279 1301489 Ing. Robert Vráblík
280 1202285 Ing. Petr Slouka
281 0202086 Jan Vaněk
282 0202252 Ondřej Boublík
283 0014531 Ing. Michal Moravec
284 0013965 Ing. Jiří Hanousek
285 0701540 Ing. Michal Pirkl
286 0014372 Patrik Doubek
287 1302409 Ondřej David
288 0501389 Ing. Petr Zajíc
289 1004089 Ing. Otakar Mikulka
290 0102484 Roman Pivoňka
291 0013127 Ing. Marian Vašut MBA
292 1003416 Ing. Petr Ovčáček
293 0401726 Jiří Bauer
294 0013651 Ing. Tomáš Homola
295 1201746 Ing. Martin Černý
296 0201196 Richard Bozděch
297 0402185 Pavel Šnejdar
298 1005897 Ing. Marek Dupčík
299 1302001 Ing. Marek Jakub Řezáč
300 1104328 Jan Hejmala
301 0100093 Ing. Milan Vančata
302 0100937 Jiří Borovka
303 0005092 Ing. František Mayer
304 1100966 Ing. Jiří Zemek
305 0010249 Miroslav Beran
306 1300571 Ing. Radoslav Žour
307 1400469 Václav Švoma
308 1007126 Václav Marek
309 1006615 Ing. Vojtěch Kocáb
310 1003917 Ing. Helena Kocábová
311 1006981 Ing. Jindřich Babáček
312 1301920 Miroslav Matějka
313 0701667 Bernard Vaníček
314 0004911 Ing. Miroslav Velechovský
315 0701624 Milan Zahrádka
316 0014486 Ing. Michal Netík
317 0201632 Robert Nushart
318 1006359 Ing. Pavel Uher
319 1007057 Ing. Stanislav Bohůn
320 0009916 Ing. Pavel Sněhota
321 1007114 Martin Konečný
322 1004848 Ing. Ladislav Pokorný
323 1005756 Ing. Petr Šikula
324 0200840 Ing. Jan Černý
325 1006389 Ing. Vladimír Montag
326 1004998 Ing. Kamil Hranický
327 0014426 Ing. Jakub Strnad
328 0101522 Ing. Luděk Líkař
329 1004768 Ing. Martin Mikula
330 0201948 Ing. Václav Kuchynka
331 0202189 Ing. Václav Pasovský
332 1201191 Zdeněk Hybš
333 1201150 Ing. Milan Marcinov
334 0201052 Ing. František Zákružný
335 1302256 Ing. Kamil Beňo
336 1102946 Ing. Marian Cieslar
337 1200096 Ing. Jiří Hlavizna
338 1005873 Ing. Pavel Doležel
339 0012942 Ing. Peter Németh
340 1004358 Ing. Pavel Marek
341 0602461 Daniel Jerie DiS.
342 0602371 Jiří Kutík DiS.
343 1006816 Ing. David Tejkal
344 0301565 Ing. Jan Fára
345 1100306 Ing. Mojmír Janů
346 1302058 Ivan Čapek
347 0202359 Ing. Gabriela Turková
348 1007101 Ing. Jaroslav Pospíšil
349 1102877 Ing. Marcel Šintaj
350 0013922 Alexandr Čagánek
351 1006499 Ing. Petr Durčák
352 1200748 Ing. Milan Vybíral
353 1202254 Jaroslav Vrána
354 0202354 Stanislav Beneš
355 0700993 Ing. Zdeněk Mládek
356 1003401 Ing. Michal Gregor
357 0007660 Ing. Vít Lerl
358 0202159 Karel Ulman
359 0301544 Ing. Martin Staněk
360 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
361 1000242 Ing. Pavel Matoušek
362 1202081 Ing. Pavel Sedlařík
363 0501077 Ing. Jan Šimůnek
364 0402092 Marek Güttner
365 0012257 Jiří Procházka
366 1400640 Oldřich Havlíček DiS.
367 0008470 Martin Malý MSc., B.A.
368 0004936 Ing. Martin Čadek
369 0014534 Tomáš Kult
370 0004667 Ing. Milan Michek
371 0013797 Ing. arch. Tomáš Nedbal
372 1100166 Ing. Otakar Mikula
373 0101093 Zdeněk Brom
374 0006931 Ing. Aleš Kulhánek
375 1006457 Ing. Tomáš Margetík
376 0202328 Ing. Roman Sornas
377 0006640 Jiří Křeček
378 0402433 Pavel Sedláček
379 0201288 Ing. Zdeněk Fürbacher
380 0600636 Vlastimil Černý
381 0601977 Marek Štefl DiS.
382 0013256 Tomáš Kopřiva
383 0100483 Stanislav Rosa
384 1202110 Jana Filipová
385 0014350 Ing. Radovan Vrba
386 1104085 Ing. Daniel Szmek
387 0101362 Ing. Jindřich Jileček
388 0101948 Ing. Barbora Sládková
389 0011701 Ing. Alena Bližňáková
390 0102573 Ing. Ondřej Balihar
391 1300941 Ing. Stanislav Jurák
392 0012737 Alexandr Hájek DiS.
393 0602134 Michal Soukup DiS.
394 0012017 David Lambert
395 1005368 Ing. Pavel Galata
396 1006154 Mario Pakes
397 1103552 Ing. Jakub Rakus
398 1005243 Ing. Petr Mitrenga
399 1005617 Miroslav Svoboda
400 0600890 Ing. Kole Borovski
401 1102473 Ing. Radek Matějka
402 1200458 Ing. Roman Kalina
403 1301255 Ing. Rostislav Bajza
404 0013187 Ing. Petr Chovanec
405 0008443 Ing. Luděk Vondrášek
406 0014430 Pavel Svačina
407 0501425 Ing. Michal Jára
408 1104167 Ján Šlesarík
409 0007958 Ing. Jan Plíšek
410 1302465 Ing. Jan Haas
411 1102396 Ing. Marcela Grygarová
412 0301515 Rudolf Thám
413 1005938 Ing. Martin Belatka
414 0102602 Ing. Jan Prem
415 0201660 Josef Holub
416 1004493 Ing. Pavel Šulák Ph.D.
417 1006611 Jakub Sladkovský
418 1005772 Petr Bauer
419 0012577 Martin Cícha
420 0201895 Luděk Štrunc
421 0300554 Ing. Antonín Lapáček
422 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
423 1102716 Michal Franek
424 0701626 Ing. Michal Radouš
425 1007021 Dominik Hošek
426 1200484 Ing. Pavel Balcar
427 0007935 Tomáš Sedláček
428 1300735 Ing. Ivo Jurygáček
429 1001089 Ing. Pavel Bauer
430 0701505 Ing. Luboš Laksar
431 1006749 Pavel Zelený
432 1006700 Ing. Tomáš Dobrovolný
433 1004385 Ing. Oldřich Střítecký
434 1004127 Ing. Pavel Kučera
435 1005771 František Dobeš
436 1400604 Jan Pejša
437 0012663 Ing. Martin Kozojed
438 0102102 Michal Ukropec
439 1104019 Pavel Norek
440 0301545 Ing. Pavel Thám
441 0102502 Ing. Jindřich Smolík