Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Veřejné zakázky – kvalifikace a související témata - webinář

Veřejné zakázky – kvalifikace a související témata - webinář

Přednášející: Filip Svoboda

Anotace: Cílem webináře je představit institut kvalifikace a související témata vyplývající z aplikace zákona o zadávání veřejných zakázek. Výklad je doplněn příklady z praxe a návrhy konkrétních postupů, které mohou účastníkům zadávacího procesu ušetřit čas i peníze. Webinář je určen všem osobám, kteří se setkávají s oborem veřejných zakázek jak na straně dodavatele, tak i na straně zadavatele.

Program:

 • Základní pojmy (např. veřejná zakázka, zadávací řízení, základní zásady, podmínky účasti, podmínky kvalifikace apod.)
 • Úvod ke kvalifikaci (smysl a účel institutu)
 • Druhy podmínek kvalifikace (základní a profesní způsobilost, technická a ekonomická kvalifikace, nejdůležitější kritéria a způsob prokázání jejich splnění)
 • Společné prokazování kvalifikace více dodavateli
 • Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiné osoby/poddodavatele (včetně otázek spojených s vyloučením možnosti plnit určitou část veřejné zakázky prostřednictvím poddodavatele)
 • Prokazování kvalifikace zahraničními osobami
 • Povinnosti vybraného dodavatele související s prokazováním kvalifikace
 • Důsledky neprokázání kvalifikace
 • Praktické tipy pro prokazování kvalifikace (přehlednost, minimalizace nákladů spojených s přípravou nabídky, využití výhod elektronické komunikace)
 • Změny v kvalifikaci v zadávacím řízení před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku
 • Změny související s kvalifikací po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
 • Další zadávací podmínky obdobné kvalifikaci (zaknihované akcie, evidence skutečných majitelů)

Místo konání: online

Datum konání: 23.2.2021

Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Organizační garant: Petr Javorik, IT specialista, tel: 227 090 218

Kontaktní osoba: K. Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Webinář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma. Pro nečleny ČKAIT účast zpoplatněna 500kč. Uhraďte na účet komory 109270792/0300 v.s. datum akce 23022021 , do poznámky: Pořadatel akce: OK Praha, jméno účastníka. Potvrzení o platbě zašlete na praha@ckait.cz, přijde Vám potvrzení o registraci a v den akce přihlašovací údaje. Registrace nečlenů je možná do: 18.2.2021

Účastníkům, kteří budou urážet svými reakcemi či žertíky přednášejícího a organizátora akce, výbor OK Praha neumožnění on-line registrace na akce OK Praha ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb⁄s
 • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

Termín
Seznam přihlášených osob
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
2 0008569 Ing. Martin Butor
3 0012334 Ing. Nikola Domažlická
4 1005680 Ing. Karel Vlček
5 0012895 Ing. Ievgen Lietuchyi
6 0011767 Bc. Karel Trojan
7 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
8 0014536 Ing. Martin Valášek
9 0011885 Ing. Martin Pavel
10 0009393 Ing.Bc. Světlana Sladká
11 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
12 0003027 Ing. Libuše Kudrnová
13 0007786 Miloš Calda
14 0012299 Ing. Jiří Velebil
15 0012215 Ing. Jan Jiruška
16 0010933 Ing. Ivana Fialová
17 0012991 Ing. Michal Čížek
18 1103991 Ing. Ondřej Stuchlík
19 1101695 Ing. Lenka Březinová
20 0008150 Ing. Karel Stiebitz
21 0013451 Ing. Jiří Janků
22 0010389 Michal Souček
23 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
24 0008577 Ing. Zdeněk Volf
25 0202366 Ing. Martin Švehla
26 1400246 Martin Ambroz
27 1005578 Ing. Iva Šilhanová
28 0602676 Ing. Jan Berger
29 1202132 Ing. Marek Coufal Ph.D.
30 0600323 Jan Vávra
31 1005009 Ing. Tomáš Reli
32 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
33 1301196 František Janečka
34 1005491 Jana Kabelová
35 1400323 Ing. Tomáš Tomica
36 0006772 Ing. Pavlína Maděryčová
37 0003224 Eva Jakubková
38 0202363 Ing. Ludvík Nesnídal
39 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
40 1001087 Ing. Zdeňka Jabůrková
41 0012449 Ing. Lukáš Hrbek
42 1004072 Ing. Martin Halámek
43 0202378 Ing. Petr Suchánek
44 0402565 Jiří Martínek
45 1301255 Ing. Rostislav Bajza
46 0700626 Ing. Ladislav Šín
47 0102602 Ing. Jan Prem
48 0012239 Ing. Jan Podlaha
49 0006941 Ing. Jaroslav Čech
50 1104311 Ing. Jakub Horut
51 0501239 Ing. Petr Kadlec
52 0201788 Ing. Eva Hajžmanová
53 1201746 Ing. Martin Černý
54 0014219 Tomáš Krejčí
55 1006921 Lumír Patka
56 1006897 Bc. Josef Bayer
57 1302295 Stanislav Jurášek
58 1104047 Ing. Ondřej Klučka
59 1000392 Ing. Miloš Černý