Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Veřejné zakázky: Příprava a realizace výst. projektu metod. Design Build - web.

Veřejné zakázky: Příprava a realizace výst. projektu metod. Design Build - web.

Přednášející: Filip Svoboda, 4E consulting, s.r.o.

Hlavní odborné téma – anotace:

Cílem semináře je představit specifika přípravy a realizace výstavbového projektu metodou Design-Build včetně jeho odlišností od „klasického“, měřeného kontraktu. Seminář je určen všem osobám, kteří se mohou ve své praxi setkat s metodou Design-Build, a to jak na straně dodavatele, tak i na straně investora.

Hlavní odborné téma – program akce:

 • Metody dodávky výstavbového projektu (měřený kontrakt, Design-Build, základní rozdíly)
 • Zákonná, smluvní a metodická východiska D-B projektu (zákon o zadávání veřejných zakázek, aplikovatelné smluvní standardy, dostupné metodiky)
 • „Čistý“ DB projekt vs. využití prvků DB projektu (varianty, výhody, nevýhody, příklady)
 • Fáze přípravy DB projektu
 • Personální zajištění přípravy projektu (vlastní zdroje vs. externí konzultant)
 • Stavební program (nezbytný předpoklad úspěchu DB projektu)
 • Požadavky objednatele (základní kámen DB projektu, forma, rizika nedostatečného nebo příliš podrobného vymezení požadavků)
 • Požadavky na návrh zhotovitele
 • Další zadávací podmínky (podmínky kvalifikace, pravidla pro hodnocení nabídek, obchodní podmínky)
 • Realizace DB projektu (projektování zhotovitele, otázky spojené se změnami v průběhu výstavby)

Doprovodné výukové materiály: prezentace

ORGANIZACE:
OK ČKAIT Plzeň - Hana Hričinová, e-mail: plzen@ckait.cz, tel.: 734 860 963

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

DOBA KONÁNÍ:
9.00 - 13.00 hod.

Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.

Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 9. 5. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
50
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0010934 Ing. Iva Suchomelová
2 1301844 Ing. Tomáš Macík
3 0010933 Ing. Ivana Fialová
4 0012665 Ing. Marek Pelant
5 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
6 0011693 Ing. Antonín Novák
7 0201590 Ing. Marcela Domanická
8 1005313 Bc. Lýdia Regéciová
9 0014651 Martin Tkáč
10 1006821 Ing. Petr Mráček Ph.D.
11 1000724 Ing. Igor Smola
12 0602695 Ing. Martin Oliva
13 0301534 Ing. Petr Šťovíček
14 1101936 Ing. Jan Sikora
15 0301418 Ing. Marcela Nečekalová
16 1101640 Ing. Jan Dvořák
17 0008242 Ing. Pavel Petrovka
18 0402527 Filip Kollár DiS.
19 1302253 Ing. David Zapletal
20 1003920 Ing. Pavel Rotrekl
21 0011301 Ing. Jan Fojt Ph.D.
22 0601510 Ing. Martin Lipavský
23 0010986 Ing. Petr Zelenka
24 0013134 Ing. arch. Lenka David
25 0701654 Ing. Jan Chreno
26 0014130 Ing. Klára Horáková
27 1000392 Ing. Miloš Černý
28 0013390 Ing. Ondřej Machek
29 1007328 Ing. Libor Holán
30 1004584 Ing. Petr Hladík
31 0006585 Ing. Tomáš Klíma
32 0014374 Mag. arch. Jaroslav Trávníček
33 0005251 Ing. Robert Hajný
34 0202055 Ing. Michal Dub
35 0101870 Ing. Tuan Phan Anh
36 1104209 Ing. Jiří Winkler
37 0014624 Pavel Zuska
38 0013045 Ing. David Mareček
39 0501319 Ing. Pavel Nechanický
40 1102682 Ing. Mir Shirzad Ph.D.
41 0700503 Ing. Jaroslav Doležal
42 0701088 Josef Smolař
43 1103497 Ing. Vítězslav Bujnoch
44 1004576 Ing. Karel Škára
45 0701581 Lenka Straková
46 1102993 Ing. Martin Síč
47 1007154 Ing. Filip Řezník
48 0701196 Ing. František Eliáš
49 0012741 Pavel Pohořalý
50 0002786 Ing. Jaromír Kazda
51 1006867 Ing. Marek Štefan
52 0013698 Ing. Petr Odstrčil
53 0102188 Jiří Jokl
54 0601453 Ing. Jiří Janák
55 0001091 Ing. Ladislav Štefan
56 1202279 Ing. Miroslav Veselý
57 1103043 Ing. Stanislav Smiga
58 1003674 Ing. Jiří Laštovička
59 0300366 Ing. Bedřich Rathouský