Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změna autorizace

Autorizace Jméno Adresa Datum

0008615
Ing. Zdeňka Bolehovská 10200 Praha 15, Berlínská 1488/7

0201952
Ing. Pavel Rybár, Ph.D. 33401 Přeštice, Rybova 1057

0301122
Bc. Libor Sladký 35735 Chodov, Vintířovská 502

0700710
Ing. Jiří Mareš, Ph.D. 53009 Pardubice, Mezi zahradami 126