Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Duplikát razítka

Autorizace Jméno Adresa Datum

1101469
Ing. Břetislav Gibas 72525 Polanka nad Odrou, Nábřežní 121429A

1200675
Jiří Adamec 77900 Olomouc 9, Petelinova 1107/7

1300423
Ing. Jaroslav Hlobil 76301 Mysločovice, Sazovice 160

1301516
Ing. Zdeněk Michalec 68734 Uherský Brod, Široká 76