Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změna autorizace

Autorizace Jméno Adresa Datum

1001883
doc. Ing. Karel Zlatuška, CSc. 62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora, Boženy Antonínové 251/1

1301802
Ing. Radim Štěpánek, MBA 76001 Zlín, Dětská 4611