Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změna autorizace

Autorizace Jméno Adresa Datum
0013135 Ing.arch. Kareřina Kolářová 19016 Praha 21, Račiněveská 2544
0101177 Věra Chládková 19000 Praha 9, Kolbenova 8
0301122 Bc. Libor Sladký 35735 Chodov, Vintířovská 502
0602462 Michaela Piskačová 54701 Náchod 1, Václavická 1718
1103519 Ing. Milan Baláž 74237 Spálov, Spálov 340