Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změna autorizace

Autorizace Jméno Adresa Datum
0402248 Bc. Pavel Bohuněk 40502 Děčín, Polní 74/23
1005839 Ing. Jana Lukášková 59455 Dolní Loučky, Horní Loučky 20