Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Duplikát razítka

Autorizace Jméno Adresa Datum
0014350 Ing. Radovan Vrba 13000 Praha 3, Za Strahovem 589/21
0401533 Marko Szabó 40502 Děčín XXIV, Krásný Studenec 40