Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Duplikát razítka

Autorizace Jméno Adresa Datum

0001245
Ing. Jiří Barda 13000 Praha 3, Křížkovského 12

0005388
Ing. Václav Čermák 15800 Praha 5, Opatřilka 663

1001990
Ing. Jiří Horálek 66432 Vranov u Brna, Vranov 166

1004658
Ing. Pavel Aksamit 41501 Teplice, U Garáží 2738