Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Změna autorizace

Autorizace Jméno Adresa Datum

0004800
Miluše Hummelová 26105 Příbram V, Zdaboř 470

0007932
Ing. Miloslav Čáp, Ph.D. 43002 Chomutov, Na Příkopech 1195

0010282
Ing. Jiří Lindner, Ph.D. 77200 Olomouc, Hanušova 21

1001464
Ing. Hana Rusková 62800 Brno, Velkopavlovická 9

1004493
Ing. Pavel Šulák, Ph.D. 60200 Brno, Wurmova 30