Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vícepráce ve stavebnictví z právního hlediska - seminář

Vícepráce ve stavebnictví z právního hlediska

Termín konání:
27.02.2024, 14:00 - 17:00
Místo konání:

přednáškový sál ČKAIT Praha

Anotace:

Přednáška je zaměřena na:

a) nároky zhotovitele vyplývající ze stavebních víceprací (tj. nárok na zvýšení ceny díla a prodloužení termínu pro jeho dokončení)

b) možnosti objednatele, jak se proti těmto nárokům bránit.

Touto problematikou se budeme zabývat jak z pohledu prosazování zájmů zhotovitele, tak i z pohledu ochrany zájmů objednatele.

Program:

- obecně k tzv. vícepracím, jejich druhy a situace vedoucí k vícepracím

- právní úprava víceprací, a to zejména v občanském zákoníku

- soudní praxe v oblasti víceprací, aktuální judikatura

- ustanovení o vícepracích, která je vhodné zařadit do smlouvy o dílo, a to jednak z pohledu zhotovitele a jednak z pohledu objednatele

- vícepráce vyplývající z vad projektové dokumentace

- vícepráce vyplývající z neočekávaných podmínek v místě stavby

- prosazování nároků zhotovitele vyplývajících z víceprací

- obrana objednatele před nároky zhotovitele, které vyplývají z víceprací.

Přednášející:

Dr. Josef Černohlávek

Záznam semináře:
NE
Podklady z přednášky:
ANO
Organizace:

Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, e-mail: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
 

Seminář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
Upozornění: Online registraci lze provést do .
Seznam přihlášených osob.
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 0701574 Stanislav Vomáčka
2 0701577 Ing. Aleš Hladík
3 0012395 Jan Červenka
4 0005898 Martin Skřivánek
5 0003044 Ing. Václav Ureš
6 0009183 Ing. Pavel Minář
7 0005858 Ing. Josef Kuchař
8 1301441 Ing. Radek Bednařík
9 1102005 Alena Kasanová