Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vláda schválila energetický a klimatický plán

Vláda schválila energetický a klimatický plán

Aktualizovaný energetický a klimatický plán definuje kroky, které je potřeba v rámci české energetiky realizovat pro splnění energetických a klimatických cílů EU do roku 2030. Plán byl schválen vládou dne 18. 10. 2023. 

V návaznosti na schválení vydalo MPO a MŽP tiskové zprávy.