Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vnitřní prostředí budov – větrání - webinář

Vnitřní prostředí budov – větrání - webinář

Kvalitu vnitřního prostředí budov lze hodnotit podle jednotlivých fyzikálních, chemických a biologických faktorů prostředí, které jsou všechny ovlivnitelné větráním.

ANOTACE: Základními údaji pro projektování jsou limity těchto faktorů stanovené jako hygienické požadavky uvedené v prováděcích předpisech k zákonu o veřejném zdraví – v nařízení vlády pro pracovní prostředí, hluk a vibrace a neionizující záření a ve vyhláškách pro školy stravovací provozy, pobytové prostory, bazény a sauny. Ne všude jsou ale uvedeny požadavky na větrání. V tom případě jsou základní údaje v prováděcím předpisu ke stavebnímu zákonu – ve stavební vyhlášce pro pobytové prostory a pro byty v normách, na které vyhláška odkazuje. Přestože větrání je energeticky náročné opatření, je třeba vždy ho pro zdravé prostředí v budovách dostatečně zajistit.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
24. 11. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 23. 11. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
235
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
2 1004067 Ing. Hana Bubeníková
3 0601812 Ing. Vladimír Koutník
4 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
5 0013718 Ing. Kateřina Šilerová Křížová
6 1006530 Ing. Peter Fabian
7 0012534 Ing. Antonín Fuksa
8 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
9 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
10 0008816 Ing. Mario Gerö
11 0000836 Pavel Jenčík
12 0004651 Ing. Pavel Janků
13 0014158 Ing. Jan Myšička
14 0009820 Ing. Petr Kuba
15 0010767 Ing. Marián Múdry
16 0013219 Ing. Mária Vaňková
17 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
18 0014427 Ing. Radek Čížek
19 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
20 0100932 Ing. Pavel Vilímek
21 0014289 Ing. Jan Hercík
22 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
23 0000069 Ing. Pavel Masák
24 0400038 Ing. Olga Strohschneiderová
25 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
26 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
27 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
28 0009000 Ing. František Rulík
29 1104170 Ing. Jiří Bednář
30 0401619 Lenka Krajcová
31 0601794 Ing. Karel Vopálka
32 1103028 Ing. Jan Buchta
33 1006551 Ing. Petr Málek
34 0401063 Zdeněk Hába
35 0012295 Ing. Přemysl Vodička
36 0601652 Ing. Monika Kopecká
37 0014198 Ing. Martin Jirsa
38 1007099 Ing. Jakub Král
39 1006238 Ing. Jiří Podloučka
40 0201616 Václav Ženíšek
41 0202055 Ing. Michal Dub
42 0600978 Miloslav Hanuš
43 0012823 Attila Kis
44 0300907 Eva Ramešová
45 1006359 Ing. Pavel Uher
46 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
47 0102321 Ing. Antonín Pokorný
48 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
49 0012655 Ing. Petr Dvořák
50 0700937 Ing. Romana Vacková
51 0700675 Jiří Bartoň
52 1003855 Ing. Aleš Menc
53 1004596 Bc. Jiří Jurenka
54 1400569 Ing. Pavel Vostal
55 1003952 Ing. Jan Henzl
56 1006257 Ing. Luděk Matyáš
57 0500313 Ing. Jiří Kovář
58 1302401 Ing. Martin Běťák
59 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
60 0602395 Ing. Martina Konášová
61 0300238 Pavel Tezaur
62 0500347 Ing. Jiří Vaněk
63 0012804 Ing. Lenka Cihelková
64 1004979 Ing. Ilona Janíková
65 0012868 Milan Bártů
66 1201231 Ing. Luděk Ježek
67 0601798 Ing. Roman Petr
68 0000362 Ing. Pavel Rous
69 0200349 Ing. Jana Cihlářová
70 0012720 Ing. Vlastimil Straka
71 0300343 Vladimír Kouba
72 0013821 Ing. Michal Vozábal
73 0008103 Ing. Ladislav Mička
74 0008104 Ing. Petr Poláček
75 0010901 Ing. Michal Uhlíř
76 0402105 Ing. Michal Novák
77 0400267 Ing. Karel Kotyza
78 1003088 Ing. Jiří Matoušek
79 1102979 Ing. Kateřina Kubenková
80 1004909 Ing. Radim Drápal
81 0200795 Ing. Petr Šatra
82 0013757 Ing. David Svoboda
83 1006252 Ing. Josef Vávra
84 1104090 Ing. Daniel Jezerský
85 0500048 Ing. Jiří Čermák
86 1102643 Vratislav Bajgar
87 0401131 Ing. Hana Antošová
88 0009249 Ing. Jiří Folta
89 0010806 Ing. Michal Dědourek
90 0008901 Ing. Jana Elstnerová
91 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
92 0014436 Petr Tomášek DiS.
93 1006170 Ing. Jiří Jakl
94 1201722 Ing. Marek Krejčí
95 1004924 doc. Ing. Miloš Kalousek Ph.D.
96 0012814 Ing. Stanislav Škopek
97 1103790 Ing. Petr Hrubý
98 0601893 Ing. Jiří Kaplan
99 0008813 Ing. Ivo Dostál
100 0201506 Vlastimil Šatra
101 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
102 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
103 0401305 Ing. Josef Kastner
104 1301844 Ing. Tomáš Macík
105 1400297 Ing. Jiří Danihelka
106 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
107 1400517 Ing. Petr Geist
108 1004034 Ing. Pavel Mrňa
109 0101859 Ing. Jan Kratochvíla
110 0000452 Ing. Vladimír Brejcha
111 1006256 Ing. Jan Grossmann
112 0009541 Ing. Karel Kozel
113 0003296 Ing. Erika Malá
114 0000648 Ing. Iveta Javůrková
115 0201165 Josef Matějka
116 1101197 Ing. František Šindýlek
117 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
118 1101904 Ing. Stanislav Wilczek
119 0701039 Ing. Marcel Ošlejšek
120 0014385 Ing. Miroslav Filip
121 0002011 Josef Pánek
122 0004046 Jakub Bořkovec
123 1003636 Ing. Vladimír Fouček
124 1005094 Ing. Gabriela Nováková
125 1005094 Ing. Gabriela Nováková
126 0005881 Ing. Richard Motyčka
127 1100836 Radim Koutňák
128 1201831 Ing. Dušan Gadas
129 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
130 1005283 Ing. Ruben Pippal
131 0600238 Pavel Nosek
132 0100933 Ing. Miroslav Čížek
133 0500370 Ing. Miroslav Pětník
134 0008328 Ing. Ladislav Licek
135 0600349 Ing. Karel Kundera
136 1201593 Ing. Ivo Vzatek
137 1103552 Ing. Jakub Rakus
138 0014022 Josef Matouš
139 0011644 Ing. Jiří Křivský
140 0014134 Ing. Roman Skalický
141 0010933 Ing. Ivana Fialová
142 1005746 Ing. Martin Blecha
143 1104194 Ing. Jiří Havlíček
144 0007492 Ing. Petr Lukáš
145 0200158 Ing. Milan Šnajdr
146 1103292 Ing. Martin Kavan
147 1006942 Ing. Milan Štantejský
148 1202277 Ing. Jan Virgl
149 0300692 Alena Lehečková
150 0102276 Ing. Karel Štádlík
151 1005818 Ing. Jiří Hamerník
152 0014044 Ing. Jan Vecko
153 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
154 1002949 Ing. Antonín Pokorný
155 1002308 Ing. Zdeněk Čuma
156 0401680 Martin Kyselovič
157 0401013 Ivan Vepřek
158 1006820 Ing. Martin Kužela
159 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
160 1006897 Bc. Josef Bayer
161 0602573 Ing. Michal Dostál
162 1202067 Ing. Radomír Baršč
163 1004897 Ing. David Lapčík
164 1200332 Ing. Vilouš Duda
165 0013557 Ing. František Havránek
166 0007708 Václav Klaboch
167 0012531 Ing. Jan Ungerman
168 1100590 Ing. Zdenek Valcha
169 1201311 Ing. Klára Dvořáková
170 1103005 Ing. Karel Korbiel
171 1201746 Ing. Martin Černý
172 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
173 0701401 Ing. Martin Šindelář
174 1202310 Ing. Marek Pavel
175 0401819 Ing. Pavel Bílek
176 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
177 0402478 Ing. Jan Toman
178 1006787 Ing. Petr Pavlíček
179 1300881 Petr Žůrek
180 1003656 Ing. Jindřich Čuda
181 0008374 Ing. David Vávra
182 0014244 Ing. Tomáš Brotánek
183 1200720 Ing. Miroslav Novák
184 1006603 Ing. Petr Auf
185 1101412 Ing. Pavel Žížek
186 0008242 Ing. Pavel Petrovka
187 0601799 Ing. Petr Vaňásek
188 0005387 Ing. Rudolf Ptáček
189 1004424 Ing. Milan Pokorný
190 0012719 Ing. Roman Květoň
191 0701171 Ondřej Balihar
192 0602044 Ing. Petr Baše
193 1003308 Ing. Petr Češka
194 0701560 Andrea Lehrausová
195 1302295 Stanislav Jurášek
196 0007889 Ing. Pavel Hosenseidl
197 0701562 Ing. Jana Hemerková
198 0014233 Vojtěch Brázda
199 0501265 Ing. Vratislav Salaba
200 1201515 Ing. Kamil Skala
201 0012332 Ing. Martin Semerák
202 1200600 Pavel Mareček
203 1103064 Ing. Radek Lipowski
204 0014486 Ing. Michal Netík
205 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
206 1006977 Ing. Tomáš Herman
207 0011472 Ing. Jiří Šimeček
208 0009414 Milan Stránský
209 1200633 Ing. Luděk Chum
210 0301558 Ing. Lukáš Hlaváč
211 0012261 Ing. arch. Jan Řeřicha
212 0013041 Ing. Zdeněk Suchý
213 1103734 Ing. Libor Téma
214 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
215 0201771 Michaela Matoušíková
216 0013922 Alexandr Čagánek
217 0003472 prof. Ing. Karel Kabele CSc.
218 1003658 Ing. Jiří Kopuletý
219 0601270 Ing. Eva Cincibusová
220 0102084 Milan Tůma
221 0012661 Jiří Vorlíček
222 0602654 Ing. Jakub Škaloud
223 1004778 Jan Ros
224 1005172 Ing. Zdeněk Des
225 0011556 Ing. Richard Laššák
226 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
227 0014441 Ing. Tomáš Senohrábek
228 0102453 Bc. Tomáš Janda DiS.
229 1006381 Ing. Tomáš Peterek
230 0102519 Ing. Martin Knapík
231 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
232 0014309 Ing. Ladislav Klobása
233 1002303 Ing. Libor Sauer
234 0401954 Jan Pešout
235 0101211 Ing. Iva Kálalová
236 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.