Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Vnitřní prostředí budov – větrání - webinář

Vnitřní prostředí budov – větrání - webinář

Kvalitu vnitřního prostředí budov lze hodnotit podle jednotlivých fyzikálních, chemických a biologických faktorů prostředí, které jsou všechny ovlivnitelné větráním.

ANOTACE: Základními údaji pro projektování jsou limity těchto faktorů stanovené jako hygienické požadavky uvedené v prováděcích předpisech k zákonu o veřejném zdraví – v nařízení vlády pro pracovní prostředí, hluk a vibrace a neionizující záření a ve vyhláškách pro školy stravovací provozy, pobytové prostory, bazény a sauny. Ne všude jsou ale uvedeny požadavky na větrání. V tom případě jsou základní údaje v prováděcím předpisu ke stavebnímu zákonu – ve stavební vyhlášce pro pobytové prostory a pro byty v normách, na které vyhláška odkazuje. Přestože větrání je energeticky náročné opatření, je třeba vždy ho pro zdravé prostředí v budovách dostatečně zajistit.


PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, email: LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: webmaster@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
24. 11. 2020, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.

Poznámka: Svoji neúčast omlouvejte nejpozději den před termínem konání. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb⁄s
  • Audio vybavení: reproduktory⁄sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

Záznam webináře nebude k dispozici.


PŘIHLÁŠENÍ NA WEBINÁŘ

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 23. 11. 2020 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

Termín
Celková kapacita
235
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1004684 Ing. Lenka Hrabcová
2 1004067 Ing. Hana Bubeníková
3 0601812 Ing. Vladimír Koutník
4 0202162 Ing. Zdeněk Kovařík
5 0013718 Ing. Kateřina Šilerová Křížová
6 1006530 Ing. Peter Fabian
7 0012534 Ing. Antonín Fuksa
8 0300589 Ing. Jaroslav Radovnický
9 0007967 Ing. Jaroslava Mildorfová
10 0008816 Ing. Mario Gerö
11 0000836 Pavel Jenčík
12 0004651 Ing. Pavel Janků
13 0014158 Ing. Jan Myšička
14 0009820 Ing. Petr Kuba
15 0010767 Ing. Marián Múdry
16 0013219 Ing. Mária Vaňková
17 0012559 Ing. Ondřej Kaplan
18 0014427 Ing. Radek Čížek
19 0006112 Ing. František Štáfek CSc.
20 0100932 Ing. Pavel Vilímek
21 0014289 Ing. Jan Hercík
22 0013759 Ing. arch. Petr Bláha
23 0000069 Ing. Pavel Masák
24 0400038 Ing. Olga Strohschneiderová
25 0010660 Ing. Zdeněk Havlina
26 0009167 Ing. Martin Bursík Ph.D.
27 1002118 Ing. arch. et Ing. Jiří Adámek
28 0009000 Ing. František Rulík
29 1104170 Ing. Jiří Bednář
30 0401619 Lenka Krajcová
31 0601794 Ing. Karel Vopálka
32 1103028 Ing. Jan Buchta
33 1006551 Ing. Petr Málek
34 0401063 Zdeněk Hába
35 0012295 Ing. Přemysl Vodička
36 0601652 Ing. Monika Kopecká
37 0014198 Ing. Martin Jirsa
38 1007099 Ing. Jakub Král
39 1006238 Ing. Jiří Podloučka
40 0201616 Václav Ženíšek
41 0202055 Ing. Michal Dub
42 0600978 Miloslav Hanuš
43 0012823 Attila Kis
44 0300907 Eva Ramešová
45 1006359 Ing. Pavel Uher
46 0701270 Ing. Stanislav Kroulík
47 0102321 Ing. Antonín Pokorný
48 0102437 Ing. Tomáš Jedlička
49 0012655 Ing. Petr Dvořák
50 0700937 Ing. Romana Vacková
51 0700675 Jiří Bartoň
52 1003855 Ing. Aleš Menc
53 1004596 Bc. Jiří Jurenka
54 1400569 Ing. Pavel Vostal
55 1003952 Ing. Jan Henzl
56 1006257 Ing. Luděk Matyáš
57 0500313 Ing. Jiří Kovář
58 1302401 Ing. Martin Běťák
59 0402548 Ing. Zbyněk Šalé
60 0011051 Ing. Zdeněk Verner
61 0602395 Ing. Martina Konášová
62 0300238 Pavel Tezaur
63 0500347 Ing. Jiří Vaněk
64 0012804 Ing. Lenka Cihelková
65 1004979 Ing. Ilona Janíková
66 0012868 Milan Bártů
67 1201231 Ing. Luděk Ježek
68 0601798 Ing. Roman Petr
69 0000362 Ing. Pavel Rous
70 0200349 Ing. Jana Cihlářová
71 0012720 Ing. Vlastimil Straka
72 0300343 Vladimír Kouba
73 0013821 Ing. Michal Vozábal
74 0008103 Ing. Ladislav Mička
75 0008104 Ing. Petr Poláček
76 0010901 Ing. Michal Uhlíř
77 0402105 Ing. Michal Novák
78 0400267 Ing. Karel Kotyza
79 1003088 Ing. Jiří Matoušek
80 1102979 Ing. Kateřina Kubenková
81 1004909 Ing. Radim Drápal
82 0200795 Ing. Petr Šatra
83 0013757 Ing. David Svoboda
84 1006252 Ing. Josef Vávra
85 1104090 Ing. Daniel Jezerský
86 0500048 Ing. Jiří Čermák
87 1102643 Vratislav Bajgar
88 0401131 Ing. Hana Antošová
89 0009249 Ing. Jiří Folta
90 0010806 Ing. Michal Dědourek
91 0008901 Ing. Jana Elstnerová
92 1400102 Ing. Zdeněk Cihlář Ph.D.
93 0014436 Petr Tomášek DiS.
94 1006170 Ing. Jiří Jakl
95 1201722 Ing. Marek Krejčí
96 1004924 doc. Ing. Miloš Kalousek Ph.D.
97 0012814 Ing. Stanislav Škopek
98 1103790 Ing. Petr Hrubý
99 0601893 Ing. Jiří Kaplan
100 0008813 Ing. Ivo Dostál
101 0201506 Vlastimil Šatra
102 1004319 Ing. Lukáš Kolenovský
103 0012454 Ing. Tomáš Věchtík
104 0401305 Ing. Josef Kastner
105 1301844 Ing. Tomáš Macík
106 1400297 Ing. Jiří Danihelka
107 0500077 Ing. Vladislav Bambuch
108 1400517 Ing. Petr Geist
109 1004034 Ing. Pavel Mrňa
110 0101859 Ing. Jan Kratochvíla
111 0000452 Ing. Vladimír Brejcha
112 1006256 Ing. Jan Grossmann
113 0009541 Ing. Karel Kozel
114 0003296 Ing. Erika Malá
115 0000648 Ing. Iveta Javůrková
116 0201165 Josef Matějka
117 1101197 Ing. František Šindýlek
118 1400123 Ing.arch. Tomáš Neugebauer
119 1101904 Ing. Stanislav Wilczek
120 0701039 Ing. Marcel Ošlejšek
121 0014385 Ing. Miroslav Filip
122 0002011 Josef Pánek
123 0004046 Jakub Bořkovec
124 1003636 Ing. Vladimír Fouček
125 1005094 Ing. Gabriela Nováková
126 1005094 Ing. Gabriela Nováková
127 0005881 Ing. Richard Motyčka
128 1100836 Radim Koutňák
129 1201831 Ing. Dušan Gadas
130 1003314 Ing. Zdeněk Šebesta
131 1005283 Ing. Ruben Pippal
132 0600238 Pavel Nosek
133 0100933 Ing. Miroslav Čížek
134 0500370 Ing. Miroslav Pětník
135 0008328 Ing. Ladislav Licek
136 0600349 Ing. Karel Kundera
137 1201593 Ing. Ivo Vzatek
138 1103552 Ing. Jakub Rakus
139 0014022 Josef Matouš
140 0011644 Ing. Jiří Křivský
141 0014134 Ing. Roman Skalický
142 0010933 Ing. Ivana Fialová
143 1005746 Ing. Martin Blecha
144 1104194 Ing. Jiří Havlíček
145 0007492 Ing. Petr Lukáš
146 0200158 Ing. Milan Šnajdr
147 1103292 Ing. Martin Kavan
148 1006942 Ing. Milan Štantejský
149 1202277 Ing. Jan Virgl
150 0300692 Alena Lehečková
151 0102276 Ing. Karel Štádlík
152 1005818 Ing. Jiří Hamerník
153 0014044 Ing. Jan Vecko
154 1301530 Ing. Dalibor Bábíček
155 1002949 Ing. Antonín Pokorný
156 1002308 Ing. Zdeněk Čuma
157 0401680 Martin Kyselovič
158 0401013 Ivan Vepřek
159 1006820 Ing. Martin Kužela
160 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
161 1006897 Bc. Josef Bayer
162 0602573 Ing. Michal Dostál
163 1202067 Ing. Radomír Baršč
164 1004897 Ing. David Lapčík
165 1200332 Ing. Vilouš Duda
166 0013557 Ing. František Havránek
167 0007708 Václav Klaboch
168 0012531 Ing. Jan Ungerman
169 1100590 Ing. Zdenek Valcha
170 1201311 Ing. Klára Dvořáková
171 1103005 Ing. Karel Korbiel
172 1201746 Ing. Martin Černý
173 0005154 Ing. Marie Ohnesorgová
174 0701401 Ing. Martin Šindelář
175 1202310 Ing. Marek Pavel
176 0401819 Ing. Pavel Bílek
177 1001008 Ing. Zdeněk Juráček
178 0402478 Ing. Jan Toman
179 1006787 Ing. Petr Pavlíček
180 1300881 Petr Žůrek
181 1003656 Ing. Jindřich Čuda
182 0008374 Ing. David Vávra
183 0014244 Ing. Tomáš Brotánek
184 1200720 Ing. Miroslav Novák
185 1006603 Ing. Petr Auf
186 1101412 Ing. Pavel Žížek
187 0008242 Ing. Pavel Petrovka
188 0601799 Ing. Petr Vaňásek
189 0005387 Ing. Rudolf Ptáček
190 1004424 Ing. Milan Pokorný
191 0012719 Ing. Roman Květoň
192 0701171 Ondřej Balihar
193 0602044 Ing. Petr Baše
194 1003308 Ing. Petr Češka
195 0701560 Andrea Lehrausová
196 1302295 Stanislav Jurášek
197 0007889 Ing. Pavel Hosenseidl
198 0701562 Ing. Jana Hemerková
199 0014233 Vojtěch Brázda
200 0501265 Ing. Vratislav Salaba
201 1201515 Ing. Kamil Skala
202 0012332 Ing. Martin Semerák
203 1200600 Pavel Mareček
204 1103064 Ing. Radek Lipowski
205 0014486 Ing. Michal Netík
206 0009771 Ing. Jaroslava Šudová
207 1006977 Ing. Tomáš Herman
208 0011472 Ing. Jiří Šimeček
209 0009414 Milan Stránský
210 1200633 Ing. Luděk Chum
211 0301558 Ing. Lukáš Hlaváč
212 0012261 Ing.arch. Jan Řeřicha
213 0013041 Ing. Zdeněk Suchý
214 1103734 Ing. Libor Téma
215 0501333 Ing. arch. Lenka Bartošová
216 0201771 Michaela Matoušíková
217 0013922 Alexandr Čagánek
218 0003472 prof.Ing. Karel Kabele CSc.
219 1003658 Ing. Jiří Kopuletý
220 0601270 Ing. Eva Cincibusová
221 0102084 Milan Tůma
222 0012661 Jiří Vorlíček
223 0602654 Ing. Jakub Škaloud
224 1004778 Jan Ros
225 1005172 Ing. Zdeněk Des
226 0011556 Ing. Richard Laššák
227 1002484 Ing. Jaroslav Beneš
228 0014441 Ing. Tomáš Senohrábek
229 0102453 Bc. Tomáš Janda DiS.
230 1006381 Ing. Tomáš Peterek
231 0102519 Ing. Martin Knapík
232 1103574 Ing. Dalibor Vavroš
233 0014309 Ing. Ladislav Klobása
234 1002303 Ing. Libor Sauer
235 0401954 Jan Pešout
236 0101211 Ing. Iva Kálalová
237 1103925 Ing. Michal Branc Ph.D.