Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VODA 2020 – sekce A – Hospodaření s vodou v krajině a nakládání... – webinář

VODA 2020 – sekce A – Hospodaření s vodou v krajině a nakládání... – webinář

Logo ČSSILogo VODA 2020Konference VODA 2020 připravovaná Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se uskuteční formou série webinářů. Každý webinář pokryje příslušnou sekci konference.

Webinář sekce A je pořádán v úterý 19. 10. 2021 od 14 do 18:00 hodin a bude se věnovat hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou.

Voda je stejně jako v minulých dobách vnímána jako životně důležitá součást světa, její šetrné využívání a nakládání s ní je principem udržitelnosti. Stavby spojené s vodou budou i nadále účelovými stavbami, kdy se s vodou bude vždy co nejšetrněji nakládat. Tak, kde je třeba, bude koryto opevněno a kapacitně upraveno tak, aby během povodní nedošlo k obětem na lidských životech a aby byly minimalizované škody na majetku.  Ve volné přírodě bude kladený důraz a na co největší využití přírodního potenciálu vody a koryt samotných. Vodní nádrže budou i nadále navrhovány a provozovány jako víceúčelové. Voda bude dále co nejvíc využívána při rekultivacích povrchovou těžbou poškozené krajiny. 

Technický pokrok, kterým je dnešní doba typická, umožňuje vodohospodářům navrhovat a řídit i složité soustavy nádrží, manipulovat vodou mezi povodími a zásobovat pomocí důmyslných zařízení vodou i povodí v srážkových stínech. Základem těchto operací je retence vody v krajině, kterou se snažíme zvýšit pomocí měkkých opatření doplněných o technické. V popředí dnešního zájmu je mimo množství zadržené vody i její kvalita, kterou spojujeme  s návrhem protierozních opatření a se snížením dotace živin do povodí, resp. do povrchových vod.

Vložné:
Standardní: 500 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 50 %, tj. 250 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).
Číslo účtu pro úhradu: 50016–1923331339 / 0800 (Česká spořitelna a.s.).

REGISTRACE NA WEBINÁŘ


Hlavní odborné téma – program akce:

Sekce A: Hospodaření s vodou v krajině a nakládání s pitnou vodou

V sekci A konference VODA2020 se proto v jednotlivých tématech zaměřujeme na významné  vodohospodářské stavby v krajině technického i příroděblízkého charakteru plánované nebo dávno fungující, které nám umožní účelnější a šetrnější nakládání s vodou  u nás na pomyslné „STŘEŠE EVROPY“.

  • Hospodaření s vodou, opatření na zvýšení retence vody: Drobné VH stavby jako nástroj pro zvýšení retence vody v krajině, Ing. Adam Vokurka, Ph.D.; Umělá infiltrace jako nástroj v boji se suchem, doc. RNDr. Zbyněk Hrkal, CSc.
  • Komplexní vodohospodářské řešení nových nádrží: Soustava Kryry, význam a účel stavby, doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur
  • Hydrické rekultivace: Hydrické rekultivace v severočeském hnědouhelném revíru, PKÚ, Ing. Miroslav Seidl, Ph.D., Ing. Josef Švec
  • Plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav: Zemědělská krajina a její potenciál pro hospodaření s vodou, doc. Ing. Josef Krása, Ph.D.
  • Vodní cesty a stavby s nimi spojené: Plavební stupeň Děčín a vodní cesty, Ing. Jan Skalický

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
viz program

POŘADATEL:
ČSSI - Amela Abadžić, abadzic@cssi-cr.cz, tel.: 227 090 410

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: WEBMASTER@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
19. 10. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hodiny)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


Technické informace a požadavky:

  • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
  • Datová linka: >1 Mb/s
  • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
  • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

Podklady pro přístup k webináři budou zasílány pracovní den před jeho zahájením a pouze registrovaným osobám s uhrazeným vložným.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 18. 10. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

Termín