Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VODA 2020 – sekce B – Hospodaření s vodou v sídlech – webinář

VODA 2020 – sekce B – Hospodaření s vodou v sídlech – webinář

Logo ČSSILogo VODA 2020Konference VODA 2020 připravovaná Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI) ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) se uskuteční formou série webinářů. Každý webinář pokryje příslušnou sekci konference.

Webinář sekce B je pořádán v úterý 30. 11. 2021 od 14 do 18:00 hodin a bude se věnovat hospodaření s vodou v sídlech.

Vložné:
Standardní: 500 Kč vč. DPH.
Sleva pro členy ČKAIT a ČSSI: 50 %, tj. 250 Kč vč. DPH (pro uplatnění slevy je potřeba vyplnit členské číslo ČKAIT nebo název příslušné OP/OS ČSSI).
Číslo účtu pro úhradu: 50016–1923331339 / 0800 (Česká spořitelna a.s.).

REGISTRACE NA WEBINÁŘ


Hlavní odborné téma – program akce:

Sekce B: Hospodaření s vodou v sídlech

 • Srážková voda v intravilánu Povinnost akumulace nebo vsaku srážkových vod u nových staveb, Mgr. Lukáš Záruba, Ing. Josef Reidinger
 • Zásady navrhování objektů hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích, doc. Ing. David Stránský, Ph.D.
 • Metody a způsoby využití srážkových vod závlahou v urbanizovaném prostředí, Ing. Pavla Schwarzová, Ph.D., prof. Ing. Jan Šálek, CSc.
 • Zajištění vody pro všechny Propojování vodárenských soustav – od úvah k přípravě konkrétních opatření, Ing. Jan Cihlář, Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
 • Nové možnosti a technologie při úpravě pitné vody, Milan Drda
 • Čištění odpadních vod Celková přestavba a rozšíření Ústřední čistírny odpadních vod Praha, Ing. Jiří Rosický
 • Malé ČOV z pohledu provozovatele, Ing. Jindřich Procházka, Ph.D.

PŘEDNÁŠEJÍCÍ:
viz program

POŘADATEL:
ČSSI - Amela Abadžić, abadzic@cssi-cr.cz, tel.: 227 090 410

ORGANIZACE:
Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212

TECHNICKY ZAJIŠŤUJE:
Středisko informačních technologií ČKAIT - Petr Javorik, e-mail: WEBMASTER@ckait.cz, tel.: 227 090 218

TERMÍN KONÁNÍ:
30. 11. 2021 od 14 hod. (délka trvání cca 4 hodiny)


Webinář je akreditován v projektu Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.


Technické informace a požadavky:

 • Adresa: internetový odkaz bude zaslán na Váš email den před konáním (proto je email při přihlášení povinný)
 • Datová linka: >1 Mb/s
 • Audio vybavení: reproduktory/sluchátka
 • Webový prohlížeč: podpora (přehrávání) HTML5

 

Podklady pro přístup k webináři budou zasílány pracovní den před jeho zahájením a pouze registrovaným osobám s uhrazeným vložným.

Upozornění: Uzávěrka přihlášek je 29. 11. 2021 v 15:00 hodin.
Registrace provedené po tomto termínu již nelze z technických důvodů vyřídit.

 

REGISTRACE NA WEBINÁŘ

Termín